Presset til at ændre skoledistrikter igen
islev-skole-3.jpg
Kommunalbestyrelsen lægger endnu engang op til, at skoledistriktet, der hører til Tinderhøj Skole, skal udvides. Foto: Foto: Rødovre Kommune
ændringer Det er mindre end ét år siden, at Rødovre Kommune ændrede to skoledistrikter for at få en mere jævn fordeling af elever på Islev Skole og Tinderhøj Skole. Effekten af ændringerne er imidlertid udeblevet, og derfor vil byens politikere udvide grænserne en gang til. ”Det er nødvendigt, hvis vi vil bevare to velfungerende skoler,” fortæller skoleformand.

De har gjort det før, og nu vil de gøre det igen. Ændre skoledistrikterne. Kommunalbestyrelsen lægger endnu engang op til, at skoledistriktet, der hører til Tinderhøj Skole, skal udvides.
Antallet af tilflyttende børnefamilier i Islev er steget mere end forventet, og det har sat Islev Skole under pres. Elevgrundlaget på skolen er nu så stort, at kapaciteten er ved at være nået.
Endnu en ændring blev drøftet på kommunalbestyrelsesmødet i august, og der er politisk opbakning til en udvidelse af skoledistrikterne gældende for skoleåret 2016/2017.
Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet et ændringsforslag, der lægger op til, at et stort område af Islev, som i dag hører under Islev Skoles distrikt, bliver tilknyttet Tinderhøj Skole fra næste skoleår. Skolen på Fortvej har nemlig, i modsætning til Islev Skole, for få elever.
Det betyder, at kommende skolebørn der geografisk set har kortest afstand til Islev Skole, i stedet bliver tilknyttet Tinderhøj Skole.
”Vi har en problematik, der gør, at vi er tvunget til at reagere, og heldigvis er der ikke de helt store afstande i Rødovre, selvom nogle elever vil få længere til skole,” siger Enhedslistens medlem af Børne- og Skoleudvalget, Hans Houmøller, om sagen, der lige har været i høring hos de berørte skolers skolebestyrelser. Han frygter ikke, at omlægningen vil give anledning til de store forældreprotester.

”Jeg tror, at nogle forældre vil finde det underligt, men når vi forklarer dem årsagen, tror jeg, de fleste kan forstå begrundelsen,” siger Hans Houmøller.

En nødvendighed
Rødovre Kommune har tidligere ændret på skoledistrikterne, og formanden for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen (S), kalder den kommende omlægning for en nødvendighed.
”Nogle børn vil få længere til skole, men det er det overordnede hensyn, der er det vigtigste. En omlægning som denne er nødvendigt, hvis vi vil bevare to velfungerende skoler,” siger Flemming Lunde Østergaard Hansen.

Hvad mener du, kære læser, om sagen?
Er det i orden, at kommende skoleelever, der geografisk set hører til Islev Skole, fra næsteskoleår skal gå på Tinderhøj Skole? Deltag i debatten 

ådan ser forslaget ud. Området afgrænset syd for Slotsherrensvej, vest for Tårnvej og nord for Jyllingevej overflyttes fra Islev Skoles distrikt til Tinderhøj Skoles distrikt

ådan ser forslaget ud. Området afgrænset syd for Slotsherrensvej, vest for Tårnvej og nord for Jyllingevej overflyttes fra Islev Skoles distrikt til Tinderhøj Skoles distrikt

11 kommentarer om “Presset til at ændre skoledistrikter igen”

 1. Kenneth A siger:

  Ændringen er sikkert fint nok, hvis der skal bevares 2 skoler i området. Men det er fuldstændig horribelt, at man ikke kan tage hensyn til at de børn som har ældre søskende på Islev Skole kan gå på samme skole!!

 2. Sebbastian Naerbout siger:

  Det her er katastrofalt for vores hverdag som familie. Vi har ét barn på Islev skole, ét som snart starter skole og en lille ny på vej. Med omlægningen af skoledistriket kan vi se frem til at have storesøster på Islev, lillebror på Tinderhøj og så vores kommende barn i institution.

  Jeg støtter behovet for en ligelig fordeling af børn blandt kommunens skoler, men manglen på søskendegaranti rammer de enkelte børnefamilier hårdt. Og dét har jeg svært ved at se er i tråd med kommunens planstrategi for en bæredygtig byudvikling med et rigt hverdagsliv for borgerne.

 3. Flemming Lunde Østergaard Hansen siger:

  Kære Kenneth og Sebbastian

  Allerede da vi på mødet i kommunalbestyrelsen d. 28. oktober 2014 vedtog at ændre på Islev Skole og Tinderhøj Skoles distrikter fra og med skoleåret 2015/2016, fremgik det af sagsfremstillingen, at hvis ændringerne i beboersammensætningen tilsiger det, vil det være muligt at overføre et større område end det først foreslåede fra Islev Skole til Tinderhøj Skole. Formålet med ændringerne af distrikterne er først og fremmest, at Islev Skole er presset af et for stort elevgrundlag i forhold til, at skolen er 3-sporet. En 3-sporet skole kan maksimalt rumme 84 elever pr. årgang. Samtidig tenderer elevgrundlaget til Tinderhøj Skole til at være for lille, både fagligt og økonomisk. Desuden forventes der på sigt en stigning i børnetallet for Islevdistriktet, på grund af bl.a. de forventede udbygninger på “SPF-grunden” og på “Danmarks-grunden”, samt en udskiftning i beboersammensætningen i “Brunevang”.

  Vi har ikke hidtil ved de to skoledistriktsændringer, som jeg har været involveret i de seneste ni et halvt år, indført søskendegaranti. Det betyder ingenlunde, at der ikke bliver taget hensyn til, om der er søskende på den ene eller anden skole, som er berørt af en ændring. Som bekendt er der frit skolevalg. Det betyder jo i praksis, at hvis der er pladser på en given skole, så tilbydes barnet en plads. I forbindelse med beslutningen tillægges søskendeaspektet stor betydning. Og hvis afstanden aldersmæssigt mellem søskende er lille tæller det ekstra. Der hvor den manglende søskendegaranti har betydning, er hvor klasserne på en skole er fyldt fuldstændigt op. Her vil der ikke blive oprettet en ny klasse, for at tilgodese søskende fra et andet skoledistrikt end det ansøgte. Årsagen er, at det typisk vil betyde, at hele hensigten med distriktsændringen forsvinder ved en ekstra klasse.

  Under alle omstændigheder, så vil det først være i næste måned, at vi tager endelig stilling til sagen. Og vi vil i den forbindelse også forholde os til de afgivne høringssvar.

  Med venlig hilsen

  Flemming Lunde Østergaard Hansen
  Formand for Børne- og Skoleudvalget

 4. Sebbastian Naerbout siger:

  Kære Flemming,

  Vi har fuld forståelse for ønsket om at skabe en ligelig fordeling af børn mellem de to skoledistrikter, og vi støtter Kommunens tiltag for at undgå for mange elever og overfyldte klasser på Islev Skole og samtidig lavt optag og små klasser på Tinderhøj Skole.

  Men vi efterlyser samtidig større omsorg for de børnefamilier der med forslaget står til at skulle i to retninger; med større børn på Islev skole og mindre børn der med forslaget fremover skal på Tinderhøj Skole.

  Jeg har netop sendt dig og de ørige medlemmer af Børne- og Skoleudvalget et åbent brev, hvori vi udtrykker vores bekymring og forslår en ordning til gavn for alle. Brevet er også sendt til skolebestyrelsen på Islev skole, Skolechefen i Rødovre Kommune og Rødovre Lokalnyt.

  Jeg håber vi kan indgå i en åben dialog om hvordan forslaget kan gennemføres uden at de enkelte børnefamilier kommer i klemme.

  Med venlig hilsen
  Sebbastian Naerbout

 5. Flemming Lunde Østergaard Hansen siger:

  Kære Sebbastian

  Jeg har læst jeres åbne brev. Og I vil naturligvis få svar på jeres konkrete spørgsmål. Og jeres øvrige synspunkter vil indgå i vores overvejelser frem til den endelige beslutning. Jeg deler bestemt ønsket om en åben dialog.

  Med venlig hilsen

  Flemming

 6. Jens Tousgaard siger:

  Kære Alle

  Som formand for skolebestyrelsen på TInderhøj må jeg vist også give et besyv med.

  Det har længe været fornuftigt at vi på Tinderhøj fik 3 klasser på årgangene. Vi har rigtig mange elever i de små klasser. Så ud fra en lærings- og børneperspektiv vil det være godt at få flere klasser, hvor vi ikke skal starte med 28 elever. Og så vil det også give mere ligeværdige økonomiske forhold skolerne imellem – noget man måske ikke ser som forælder på den enkelte skole, men noget der er synligt for os på Tinderhøj, hvor vi ressourcemæssigt er mindre gunstigt stillet end de andre skoler der har mindst 3 spor. Økonomi betyder jo en del for, hvilket tilbud vi som skole kan give til eleverne, og der vil vi selvfølgelig gerne kunne matche de andre skoler i kommunen.

  Jeg har naturligvis forståelse for, at man i en overgangssituation kan opleve besvær ved at have børn på flere skoler. Det er jo også derfor vi foreslår, at man kan flytte alle sine børn over på Tinderhøj. Vi vil tage ligeså godt imod dem som alle de andre børn der starter hos os.

  Til gengæld er jeg nok desværre lidt uforstående overfor, at man vil have en
  overgangsordning for alle dem der har ældre skolesøgende børn på Islev i dag.
  Vel vidende at det sikkert kaster kritik af sig, sidder jeg beklageligvis med oplevelsen af, at man kommer til at fokusere for meget på egne forhold i stedet for at se på helheden.
  Al erfaring med den slags overgangsordninger er således, at man ikke få den effekt af at ændre skoledistriktet som ønskes. Nemlig en mere harmonisk fordeling af kommunens børn på skolerne, så antallet af elever passer til de fysiske rammer der er til rådighed – til gavn og glæde for alle.

  Børnene der starter i skole møder jo glade på ind til første skoledag, og dagene derefter, uanset om de starter på Islev eller hos os på TInderhøj.

  VH JensTousgaard

 7. Michael Olsen siger:

  Kære Jens Tousgaard,

  Det giver jo ikke nogen særlig mening at tage børn ud af en skole de er glade for at gå i fordi deres søskende er påduttet at skulle gå på en anden skole af administrative årsager.
  Det kan vel heller ikke seriøst være meningen at skulle sætte børnefamilier under pres ved esktra transport tid/distance i forbindelse med hente og bringe.

  Det er vel kun naturligt at en familie bekymrer sig om egne forhold – du, skoleforvaltningen og kommunalbestyrelsen har ansvaret for helheden på hvert jeres niveau, så det må i løse – det er jo ens egen familieliv der påvirkes og når det ikke virker som om der er nogen positive aspekter ved et skift så kan du vel ikke forvente at forældre skal tænke på helheden.

  Det er jo heller ikke ligefrem nogen stor salgstale for egne kvaliteter du leverer når du nævner at i ikke har samme ressourcer som andre pga færre elever. Det er muligvis delvist korrekt – men god undervisning er vel ikke kun afhængig af om skolen er større eller mindre.

  Jeg savner i høj grad at d’herrer Tousgaard og Østergård kommer med nogle gode argumenter for at forældre skulle acceptere at flytte deres børn, og/eller have dem delt på to skoler, andet end at det er belejligt for kommunen og Tinderhøj Skole. Det kunne jo være man kunne finde på nogle fag/aktiviteter der kunne gøre Tinderhøj interessant for forældre og elever.

  Kommunen og Skolerne eksisterer vel for borgerne og ikke omvendt, så måske skulle man tænke mere på forældre og elevers dagligdag.

 8. Flemming Lunde Østergaard Hansen siger:

  Kære Michael Olsen

  Jeg er klar over, at kommunen og skolerne eksisterer for borgerne og ikke omvendt. Har du konkrete eksempler på, at jeg skulle have givet udtryk for det modsatte?

  Kernen i denne sag er, at vi har en skole, hvor der er for mange børn i grunddistriktet i forhold til skolens kapacitet, nemlig Islev Skole. Og vi har en skole, hvor der er for få børn i grunddistriktet i forhold til skolens kapacitet, nemlig Tinderhøj Skole. Det er dette, som en distriktsændring skal råde bod på. Til gavn for elever og personale på begge skoler.

  Selvom jeg er nødt til at tænke på skolerne i Rødovre som helhed, har jeg naturligvis fuld forståelse for, at fx skoledistriktsændringer kan skabe bekymring og gener hos forældre til børn der bliver berørt.

  Med venlig hilsen

  Flemming Lunde Østergaard Hansen
  Formand for Børne- og Skoleudvalget

 9. Kenneth A siger:

  Kære Jens Tousgaard,

  For god ordens skyld anfægter jeg heller ikke omlægningen af skoledistrikterne, men implementeringen og den manglende hensyntagen til dem der allerede har søskende på Islev skole.

  Forslaget om at ældre søskende bare kan flytte skole virker meget usympatisk.
  De går nu i en velfungerende skole, har deres kammerater og hverdag på Islev skole og er glade for det! De skal ikke tages som gidsler i omlægningen. Hvis der er nogen som fokuserer på egne forhold (Tinderhøj) må det være dig!

  /Kenneth

 10. Kenneth A siger:

  Kære Flemming,

  “Vi har ikke hidtil ved de to skoledistriktsændringer, som jeg har været involveret i de seneste ni et halvt år, indført søskendegaranti”

  Betyder det at Rødovre Kommune ikke har ambitioner om at blive en endnu bedre kommune for familier i fremtiden? Er ambitionsniveauet virkelig så lavt? Hvorfor har vores nabokommuner prioriteret at have søskendegaranti?

  Iøvrigt virker det ret mangelfuldt i sagsfremstillingen, at der ikke i Bilag 5 er anført hvor mange af de involverede børn der allerede har ældre søskende på Islev Skole. Som tallene er fremstillet i Bilag 1 undgår man ikke at have 6 klasser totalt set på Islev/Tinderhøj for årgang 2010 og 2012. Umiddelbart har jeg meget svært ved at se, at en søskendegaranti ikke kan gennemføres samtidig med at der også kan indføres 3 klassetrin på Tinderhøj.

  /Kenneth

 11. Flemming Lunde Østergaard Hansen siger:

  Kære Kenneth

  Nej, det betyder ingenlunde, at vi ikke har ambitioner om at blive en endnu bedre kommune for familier i fremtiden. Det kommer tydeligt til udtryk i den førte politik. Senest i Budget 2016.

  Med venlig hilsen

  Flemming

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top