Genopret det lokale beskæftigelsesråd
debat Den 1. januar 2015 trådte 1. fase af den nye beskæftigelsesreform i kraft.

Herefter er der ikke læn- gere noget krav om, at kommunerne skal have et lokalt beskæftigelsesråd (LBR) med den opgave at overvåge jobcentrets resultater og rådgive kommunalpolitikere om den lokale beskæftigelsespolitik.
Nedlæggelsen af de lokale beskæftigelsesudvalg er ikke sket med Enhedslistens gode vilje. I LBR har der siddet repræsentanter for arbejdsmarkedets parter og forenin- ger som f.eks. Danske Handicaporganisationer. De har været en værdifuld sparringspartner for kommunerne, fordi de har haft en særlig viden om forholdene på det lokale arbejdsmarked.
LO, DA og de andre organisationer har kunnet fortælle, hvor der aktuelt var eller forventedes job- åbninger, og hvilke kompetencer der var brug for i dag og på morgendagens arbejdsmarked. De har holdt øje med, hvordan de forskellige aktiveringsordninger, f.eks. tilskudsjob og nyttejob, er blevet brugt, og de har taget initiativ til beskæftigelsespolitiske projekter i lokalområdet.

Dialogforum
Alt det er nu slut. I hvert fald i Rødovre Kommune, hvor man har valgt helt at nedlægge LBR. I mange andre kommuner har man valgt enten at fortsætte som hidtil, eller at køre videre med et LBR med færre møder og færre medlemmer. Men i Rødovre Kommune vil man fremover kun inddrage arbejdsmarkedets parter i forbindelse med et årligt dialogforum.
Det er synd. Der er brug for arbejdsmarkedets parter i arbejdsmarkedspolitikken.
Især i en situation, hvor jobcentrene skal opprioritere formidlingsindsatsen, og hvor flere arbejdsløse skal tilbydes en ordinær uddannelse.

Tættere samarbejde
Hvis jobformidlingen og opkvalificeringen af de arbejdsløse skal matche efterspørgslen på arbejdsmarkedet, kræver det et tæt samarbejde med arbejdsgiverne og de faglige organisationer. Her er det ikke nok med et årligt dialogforum.
Samtidig giver den nye beskæftigelsesreform øget kompetence til kommunerne. De får friere hænder til at udforme og udmønte beskæftigelsespolitikken.
Uoverskueligt
Også i den situation er der brug for et lokalt råd, der kan sikre, at de nye beføjelser ikke bliver misbrugt. De nye regionale arbejdsmarkedsråd har slet ikke mulighed for at overskue og følge situationen i hver enkelt kommune.

Enhedslisten vil derfor opfordre kommunens beskæftigelsesudvalg til at ændre beslutningen om at nedlægge LBR, så arbejdsmarkedets parter fortsat kan spille en væsentlig rolle i arbejdsmarkedspolitikken i Rødovre Kommune.
Det ser i øvrigt ikke godt ud, at en socialdemokratisk-ledet kommune på den måde bidrager til undermineringen af den danske arbejdsmarkedsmodel.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *