Idrætten til politisk debat
idræt og valg: I sidste uge var der valgmøde på Rødovregaard, hvor idrætten var på dagsorden. FIR havde arrangeret mødet, og der var flot deltagelse med over 50 tilhørere.

Partierne sagde blandt andet.
Jan Kongebro,
Socialdemokraterne:
”Decentraliseringen skal styrkes, så brugerne får mere indflydelse. Desuden skal brugerne have større mulighed for at kunne forbedre halanlæggene. På den måde kan foreningerne bidrage med at udbygge og renovere mere til og billigere end vi gør i dag.”
Desuden pointerede Jan Kongebro, at den borgerlige fløj, eller i visse tilfælde dele af den borgerlige fløj, havde stemt nej til forbedringer og til at hjælpe idrætslige område i den snart forgangne valgperiode.

Chris Lassen Jensen, Konservative:
”Ifølge en brugerundersøgelse er halvdelen utilfredse med fleksibiliteten ved halvfordelingerne. Det kan løses med en udlicitering, så hele idrætsområdet bliver samlet under en hat.”
Han kunne også pointere, at Konservative helt sikkert ikke vil bruge flere penge på idrætten end man gør i dag.

Kim Hammer,
Dansk Folkeparti:
”Jeg kan se, ifølge Berlingske index, at vi i Rødovre i dag ligger på en 7. plads over samtlige kommuner i Danmark, når det gælder om at bruge penge på idrætten.”
Han mente, at man skulle se på, hvad pengene blev brugt til og om de blev brugt rigtigt, for det er mange penge.

Nina Jensen, SF:
”Der skal være mangfoldighed med plads til alle, så idrætsfaciliteterne er tilgængelige for alle er vigtig. Vi vil se på, hvordan vi kan få afviklet tomme haller.”
Desuden mente hun, at idrætslivet kan være med til at støtte den nye folkeskolereform.

Martin Møland Nielsen, Radikale venstre:
”Vi synes, at man i Rødovre er meget traditionelle. Vi vil gerne have flere ind i idrætslivet, og det kan man gøre ved at tænke tingene sammen.”

Erik ’Rico’ Hansen,
Liberal Alliance:
”Det organiserede idrætsliv er ved at uddø, man er gået i stå i Rødovre og det virker som om, at man ikke må tænke nyt og kreativt. Det vil vi forsøge at gøre noget ved.”
Han mente, at man blandt andet skulle til at få den uorganiserede del af idrætten med i kommunalt sammenhæng, og blandt andet få det med hos FIR.

Peter Mikkelsen,
Enhedslisten:
”Alle skal have råd til at gå til idræt. Hvis en forening går forrest med integrering, vil vi prioritere foreningen højere ved hal- og banefordeling.”

Utilfredshed
Selvom Rødovre er i top blandt kommunerne i Rødovre, når det gælder om at bruge penge på idrætten (driftsmæssigt), så var utilfredsheden med mangel på penge slående.
En utilfredshed som er bakket op af en brugerundersøgelse foretaget af Danmarks Idræts Forbund (DIF) i sidste uge. Her ligger Rødovre i den tunge ende, så et eller andet er der altså galt i kommunen på det idrætslige område.
Det var da også gennemgående, at flere idrætsforeninger var utilfredse med hal- og banefordelingen, som politikerne også havde nævnt i deres indledning.
Formand for Orient Fodbold, John Kaspersen fortalte, hvordan han blev kastet rundt mellem forvaltningerne og ingen tog ansvar for fodboldklubbens udfordringer, hvilket naturligvis var frustrerende.
”Kunne man bare få at vide, at det ikke kan lade sig gøre på grund af det ene eller det andet, så ville det være bedre end det her,” slog han fast.
Ungdomsformand for RSIK, Morten Folmer Petersen, spurgte politikerne, hvordan de vil forholde sig til, at isen ligger ubrugt hen fra april måned, når brugerne rigtig gerne vil benytte isen. Men at det koster penge at leje isen fra april til maj/juni.
”Det giver de rige børn mulighed for at træne, men det er måske løsningen,” spurgte Folmer Petersen.
Det var tydeligvis en overraskelse for politikerne, at isen ikke måtte benyttes og venstrefløjen gjorde det klart fra start, at hvis der var is i hallen, skulle den selvfølgelig benyttes.
Højrefløjen pointerede, at der tydeligvis ikke var styr på halfordelingen og hvad man gjorde ved den, for det var spild af god is, at den bare lå øde hen.
Idrætsinspektør Jørgen Skriver slog fast, at isen kun var på, fordi landsholdet skulle spille landskamp og at forbundet for kunstskøjteløbere havde lejet den. Det var for at hjælpe dem, for der var ikke afsat ressourcer til at brugerne kunne benytte isen.
Venstrefløjen var i øvrigt klar til at implementere idrætten med den nye folkeskolereform, mens højrefløjen ikke havde taget stilling til noget som helst på dette område. De afventede nærmere.

Kommentar af Peter Jensen:
Desværre blev mødet elendigt styret af formanden for FIR, Poul Lundberg, som også er formand for Rødovre Tennisklub. Tilhørerne hørte mere på en gang forvirret vrøvl end på politikerne, og den udsendte dagsorden blev på ingen måde overholdt.  Det var virkelig synd, da fremmødet var overvældende stort og politikerne klar til debat.
BK Rødovre, der savner en kunstgræsbane på Horshøjvej, spurgte til prioriteringslisten udarbejdet af FIR.  Jeg må erkende, at jeg var rystet over, at så mange i salen ikke kendte til denne prioriteringsliste, der er idrættens rettesnor.
Men det var endnu mere rystende, at kun to politikere i panelet havde hørt om prioriteringslisten. Det er jo på ingen måde en hemmelighed, men måske lokalpolitikerne skal bruge lidt flere minutter årligt på at læse den lokale avis?
Jeg har efterfølgende talt med flere foreningsformænd og politikere. Der er ingen tvivl om, at man kan gøre det bedre i Rødovre.
I første omgang kan det ’regerende’ parti starte med at samle idrætten under en forvaltning, eller måske skal der ruskes op i det hele. I så fald skal man følge højrefløjens forslag med privatisering. Det er op til vælgeren selv at afgøre, hvor drastisk det skal være.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *