Annonce

Tidlig indsats giver job
jobcenter_310507_BP.jpg
Foto: Arkiv
Erhverv Jobcentret har mere end 1000 kontakter til virksomheder i hovedstadsregionen.

Vi lever i en digital verden, og mange af os skænker det ikke en tanke. Det er jo bare måden, vi kommunikerer på i dag. Også med det offentlige. Men ikke alle har så let ved det.

At mange ældre aldrig har haft en pc i hånden, er almen viden. Men at det også gælder en del ufaglærte og ikke nødvendigvis ældre, ved knap så mange. De har aldrig haft brug for en pc i det daglige arbejde, og fritiden har været fyldt af mange andre interesser.

Annonce

De ufaglærte oplever trange tider på arbejdsmarkedet, og er de første, der modtager en fyreseddel i nedgangstider.

Hjælp i Jobcentret
Vil de sikre sig dagpenge eller kontanthjælp fra første ledighedsdag, skal de melde sig ledige på jobcentrets netportal, Jobnet.dk, på selv samme dag. Og det kan være et problem, hvis man ikke er hjemmevant på nettet. I kommunens jobcenter er man klar over denne forhindring, hvorfor medarbejderne gerne hjælper ledige i gang med at bruge systemet.

”I Jobcentret møder vi ledige med flere forskellige forudsætninger. Nogle er forsikrede via en a-kasse, andre er ikke, nogle finder hurtigt et nyt job, og andre skal vi hjælpe i gang igen. Nogle har en uddannelse, som måske kan være forældet, og andre er ufaglærte,” fortæller jobcenterchef Jakob Duvå.

Men ét er sikkert. Alle sluses ind i systemet på samme måde. Kort efter at være registreret som ledig modtager man en invitation til et tre-dages intro-kursus i Jobcentret.

Ret og pligt
”Her fortæller vi den ledige om ret og pligter, bl.a. om hvordan man bekræfter sin status én gang om ugen på Jobnet.dk. Vi yder hjælp til jobsøgning via relevante job-databaser, og vi giver gode råd om, hvordan man opdaterer og optimerer sit CV,” fortsætter jobcenterchefen.

Han understreger, at en tidlig indsats er et vigtigt redskab, for at få den ledige hurtigt i gang igen.

Rødovre Jobcenter beskæftiger godt 20 virksomhedskonsulenter, som har mange kontakter til erhvervslivet i hele hovedstadsregionen. I løbet af et år har Jobcentret kontakt til mere end 1000 virksomheder. Langt de fleste ligger uden for Rødovres grænser, og hele 70 procent af kommunens arbejdsstyrke pendler da også dagligt.

Egen jobkonsulent
Som ledig bliver man tilknyttet en jobkonsulent og en sagsbehandler, som hver tredje måned inviterer til en samtale. Formålet er at vejlede, understøtte og målrette den ledige i jobsøgningen.

Er den ledige ikke kommet tilbage på arbejdsmarkedet efter seks til ni måneder, skal Jobcentret ifølge gældende lov arrangere et aktiveringsforløb. Det kan være i form af efteruddannelse, virksomhedspraktik eller et job, hvor kommunen i en periode yder løntilskud til en arbejdsgiver. Uanset hvad er målet at sikre den ledige varig beskæftigelse.

”Selv om vi har jobkonsulenter ansat, gør vi også brug af anden aktør,” fortæller Jakob Duvå.

”Kommunen kan ikke rumme alle tilbud, det ville blive alt for dyrt. Og nogle borgere har flere problemer end ledighed. Måske kræver deres fysiske eller psykiske tilstand særlige hensyn. Her har anden aktør-virksomheder bl.a. specialiseret sig i at tilbyde professionel læge- og psykologhjælp.”

”I sidste ende handler det om at gøre den ledige klar til at vende tilbage til arbejdsmarkedet og et liv, hvor man kan klare sig selv. Derfor vælger vi bl.a. i disse tilfælde at sende borgeren videre til anden aktør,” slutter Jakob Duvå.

 

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top