Kommunalt mindreforbrug på 34 millioner kroner
Penge-17.jpg
Foto: Arkiv
regnskab Rødovre Kommune kom ud af regnskabet for 2012 med et mindreforbrug på 34 millioner kroner.

Rødovre Kommunes regnskab for 2012 har sorte tal på bundlinjen.
“Regnskabsresultatet er meget tilfredsstillende,” udtaler borgmester Erik Nielsen (A) om regnskabet, der sender mere end 34 millioner kroner tilbage i kommunekassen.
“Vi kommer ud med flotte tal på bundlinjen i en periode, hvor vi ikke har været ude i nedskæringsrunder eller lignende – vi har fastholdt det høje serviceniveau. Det bekræfter endnu en gang, at vi har en robust økonomi i Rødovre”, siger Erik Niel- sen.
Der bliver jongleret med milliarder af kroner, når det kommunale budget bliver planlagt. Regnskabet for 2012 viser, at budgettet blev ramt med mere end 98 procents nøjagtighed.
I det oprindelige budget var serviceudgifterne budgetteret med 1.893 millioner kroner, og der endelige regnskabsresultatet viste et forbrug på 1.859 millioner kroner. Hvilket svarer til et mindreforbrug på 34 millioner kroner eller små 1,8 procent under budgettet.
“Der er overført mere end 70 mio.kr. fra 2012 til 2013 til investeringer i bygninger og lignende. Kommunens kassebeholdning er solid, og forholdet mellem indtægter og udgifter er fornuftigt. På nuværende tidspunkt ser det derfor ud til, at vi også undgår store besparelser, når vi skal lægge budgettet for 2014.” siger Erik Nielsen.

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top