Annonce

Folkeskolereformen er ikke en reform
Christian-chrummer1.jpg
Christian Christensen, Næstformand, Valhøj Skolebestyrelse Foto: Arkiv
Blog Alle der har med folkeskolen at gøre har det samme mål: Vi skal have den bedste folkeskole.

Der er nu lavet en ny folkeskolereform. En reform som, med mindre de konservative besinder sig, tidligst bliver til noget efter næste valg. Et valg som regeringen ikke står til at vinde lige nu.
Så om reformen bliver til noget, afhænger af hvordan Folketinget bliver sammensat efter næste valg.
Børnene skal lære mere. Det er jeg såmænd ikke uenig i, men så ophører enigheden også.

Hænger i gardinerne
Vi taler meget om de uoplagte og utilpassede drenge i udskolingen. Sjovt nok, er det dem der er urolige drenge i mellemtrinet. Og sjovt nok er det de drenge, som hænger i gardinerne i indskolingen.
De bliver ikke tabt på sidste skoledag, men på første skoledag.
At give en pubertetsramt 7. klasse dreng med hang til skoletræthed flere undervisningstimer, øger ikke motivationen. Snarere tvært i mod. Motivationen hos eleverne, er speederen i den bil vi kalder folkeskolen. Så hvordan får vi trådt ”the pedal to the metal”?

Annonce

Motivation
Den nye reform nævner intet om motivation.
At man vælger, at erstatte Sløjd og Håndgerning med Håndværk og Design og kalde Hjemmekundskab for Madkundskab indikerer, at vi taler om gamle rødbeder på nye glas. Der er intet nyt under solen.
Og ikke noget elektronisk benzinindsprøjtning over det, nærmere en klippesten på bremsen.
Det er der ikke meget reform i.

Kan fisk klatre i træer
Jeg medgiver at flere undervisningstimer – på papiret – bør giver større viden. Men det gør det ikke, om man så bevæger sig en time mere om ugen eller ej. Man beder stadig fisken og aben om at kravle op i et træ. Nu giver man så bare fisken flere timer til at lære det.
Hvis man skal have succes med at hæve antallet af timer, så skal undervisningen være meget mere målrettet. Det kan have lange udsigter, da lærerne først er fuldt rustet til at klare denne udfordring i 2020, når alle er opdateret på deres efteruddannelse. Og selvom lærerne var rustet fra dag 1, hvordan skal de kunne målrette undervisningen, når der er 28 elever i hver klasse, som kvalifikationsmæssigt strækker sig fra ubegavet til geni. En undervisningstime er på 45 minutter. Det er 1.5 minutter per elev. Success tager tid, mirakler tager lidt længere. Men hvor mange aha-oplevelser når en elev at få på 1,5 minutter?

Klassekvotient
Skær klassekvotienten ned til det halve og niveauopdel undervisningen. Så skal I se et kvantespring i hævelse af niveauet. Men det er der ikke tale om i den nye reform – tvært imod. Klassekvotienten er ikke nævnt med eet ord og mht holddannelser, taler man om mere fleksible holddannelser med tydeligere vægt på stamklassen. Det er jo en direkte modsigelse. Hvordan kan man lave flere opdelinger i hold, uden at det netop påvirker stamklassen?
Stamklasser. Og hvem har bevist at stamklassen er den rigtige vej at gå? En stamklasse bliver sammensat i 0.klasse uden megen skelen til niveau og sociale kompetencer og så forbliver man sammen de næste 10 år.
En god ide? Hvis vi gjorde det samme i håndboldklubben, havde vi nok aldrig vundet nogle medaljer.

Nogle er klogere end andre
Hvad med at kigge på et helt klassetrin i stedet for en enkelt klasse, og så niveauopdele klassetrinnet fag for fag? Jeg ved godt, at det er meget udansk at sige, at nogle er klogere end andre. Men det er jo sådan det er. En sådan opdeling gør, at læreren kan målrette sin undervisning til det niveau holdet er på. Det gør at ingen bliver tabt og at alle får rykket sin læringsmæssige horisont.
Lektiecaféer er vigtige. Meget vigtigere end den rolle man tildeler den i den nye reform. Det, at EN elev kan mødes med EN lærer giver en unik mulighed for, at den enkelte elev får hjælp med lige netop den udfordring eleven har. Når man én gang får forklaret mysteriet om brøkerne, så kan man dem.

Kundepleje
Motivationen kommer, når man føler at det er sjovt at lære. Og man føler det er sjovt at lære, når man føler at man er god til det man laver. Det handler om kundepleje og eleverne er kunden.
Jeg mener også, at en så lang skoledag som reformen ligger op til, er et overgreb på børns fritid. En fritid fyldt med meningsfyldte interesser som sport, sociale aktiviteter og samvær med familien.
Interesser som efter min mening giver nogle andre kompetencer som er mindst lige så vigtige som det at kunne kongerækken og 4 tabellen. Men hvordan skal de kunne nå det? Skal vi til at give vores børn stress p.g.a. vores fejlslagne skolepolitik? Nej, vi kan sagtens få fyldt nok viden i børns hoveder med det nuværende timeantal, bare undervisnin- gen bliver af en bedre kvalitet og mere målrettet til den enkelte elev. Lad os bruge pengene på, at gøre klasserne mindre og til at lærerne tilbringer mere tid med den enkelte elev

Respekt for niveau
Det handler om den gode og velkendte konklusion: kvalitet er bedre end kvantitet. Så skal vi lave en reform, så lad os da lave en reform. Ikke blot forlænge pinen med flere timer med det samme indhold. Lad os være ambitiøse. Lad os turde bryde mønstre og gå væk fra princippet om, at vi alle er lige. Vi skal ikke behandle alle på samme måde, men give alle de samme muligheder. For vi er ikke lige, heller ikke når vi starter i skolen. Lad os respektere den enkelte elev og dennes niveau og lad os møde eleven på det niveau eleven befinder sig.
Da jeg læste om den nye reform, kom jeg til at tænke på Rasmus Walters sang ”Endeløst”

Du er, som du er
Så upræcis, så langt fra ik’ en smule mer’
Alt det du kommer fra
Alt det du løber mod
Alt det du løber mod
Ja, det ’r så endeløst

Elastiske rammer
Det eneste der glæder mig i den nye reform, er at der bliver lagt op til større forældreindflydelse samt at der bliver nogle elastiske rammer, som giver kommunerne mulighed for at planlægge deres heldagsskole.
Jeg håber og tror på, at vi i Rødovre kan få meget mere ud af Folkeskolen end den uambitiøse reform regeringen med flere ligger op til.

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top