Annonce

Får affaldsmillioner tilbage
Vestforbreandingen_Konferre.jpg
Fra venstre ses Vestforbrændings direktør Ivar Green-Paulsen, bestyrelsesformand Ove E. Dalsgaard og vicedirektør Birger Johansson fotograferet foran en firedelt skraldebil til glas, metal, papir og plast. Foto: Presse
sund fornuft Man behøver hverken at kunne lide affald eller genbrug for at synes godt om de mange millioner kroner, som Vestforbrænding nu sender tilbage til Rødovre og de andre ejerkommuner.

2012 var et godt år for Vestforbrænding. Og det er ikke kun godt for miljøet, det er også godt for kommunernes økonomi og for borgerne. Det gode regnskab betyder nemlig lavere priser, og at der går millioner tilbage til borgere og virksomheder i selskabets ejerkommuner.
“Det handler om, at vi til stadighed effektiviserer vores arbejde,” sagde bestyrelsesformand Ove E. Dalsgaard efter Vestforbrændings årlige generalforsamling i sidste uge.
“På den måde får vi mere og mere ud af de ressourcer, som affaldet indeholder. Både materialeressourcer til genbrug og energiressourcer til forbrænding,” forklarer Ove E. Dalsgaard.

Øremærkede penge. I 2012 sendte Vestforbrænding 46 millioner kroner tilbage til kommunerne, nemlig overskuddet fra salg af genbrugsmaterialer. Disse penge er øremærket lokalt til at gå ind i kommunernes affaldsordninger.
“Men vores gode økonomi giver også plads til at sætte taksterne på forbrænding ned, ligesom vores fjernvarme også er blevet billigere i år og bliver yderligere billigere næste år,” siger Ove E. Dalsgaard.

Annonce

Grøn økonomi. De delegerede kommunalpolitikere godkendte samtidig med budgettet også en beslutning om, at sætte prisen for biobehandling af grønt affald/madaffald et nøk ned.
“Vores formål som virksomhed er helt enkelt at nyttiggøre materialeressourcer ved at sortere og genanvende affald og dermed spare råstoffer og energi,” siger Ove E. Dalsgaard og tilføjer:
“I Vestforbrændings ejerkommuner er vi enige om, at det vigtige i denne sammenhæng er at skabe løsninger til genanvendelse, som både har fokus på brugernes ønsker og behov, på miljøet og på, at det skal hænge sammen økonomisk.”

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top