Annonce

Konfliktpenge skal bruges på skoler
lockout_pernille_renberg.jpg
“De penge som Rødovre Kommune sparede på lønninger i forbindelse med konflikten mellem lærerne og Kommunernes Landsforening skal ikke forsvinde ned i kommunekassen, men bruges på skoleområdet.” Det mener Flemming Lunde Østergaard Hansen, der nu har bedt forvaltningen om at lave et forslag til, hvordan de knap ni millioner kroner bruges bedst muligt.

Det var en billig fornøjelse for Rødovre Kommune at vente på et regeringsindgreb under konflikten.

I alt brugte Rødovre 9.099.221 kroner mindre end budgeteret under konflikten mellem  Danmark Lærerforening og Kommunernes Landsforening.
Men da Rødovre ligger langt over de centralt gastlagte minimumstimetal, er kommunen ikke forpligtet til at bruge pengene på skoleområdet.
Men det skal de alligevel, mener formand for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen (A).
“Alle klasser, inklusiv 9. og 10. klasserne, ligger selv med lockouten over det centralt fastlagte minimumstimetal. Jeg mener alligevel, at vi skal gøre det for at styrke fagligheden blandt eleverne yderligere og give lærerne bedre rammer og redskaber til deres arbejde,” siger han og fortsætter:
“Jeg har bedt om et forslag, hvor vi fastholder hele mindreforbruget på de godt 9. mio. kr. på skoleområdet. Nogle af pengene (ca. 80.000 kr.) er efter aftale med mig allerede brugt på de nuværende elever i 9. – 10. klasserne som går til eksamen. De har fået ekstra timer.”

Annonce

Kompenserene undervisning
Under lockouten blev der i alt samlet aflyst 14.279 lektioner i de 6 folkeskoler i Rødovre, og det er de penge, det normalt ville have kostet at afholde dem, som udvalgsformanden mener skal bruges på skoleområdet.
Ikke mindst vil han bruge knap fem millioner kroner på kompenserende undervisning næste skoleår for 3. – 9. klasse på alle skolerne.
“Det kan være i form af holddeling eller ekstra timer i eksempelvis dansk og matematik,” siger Flemming Lunde Østergaard Hansen, der også vil have knap 2,5 mio. kr. til etablering af lærerarbejdspladser med I forslaget.
“I den kommende arbejdstidsaftale er der lagt op til, at lærerne i højere grad skal være på skolerne ift. i dag,” forklarer han. Samtidig foreslår udvalgsformanden, at Rødovre Kommune bruger godt 1,5 millioner kroner til indkøb af hybridtablets til lærerne.
“Det indebærer, at lærerne på samme måde som eleverne i de ældste klasser, samt alle eleverne på Tinderhøj Skole, får computere i det nye skoleår,” understreger Flemming Lunde Østergaard Hansen.

zp8497586rq
Kommentarer
Top