Annonce

Børnenes behov kommer først
RUP Lukker Socialudvalgsformand Britt Jensen (A) mener ikke, at Rødovre Ungdomspension vil blive rentabel, hverken økonomisk eller kvalitetsmæssigt, hvis døgninstitutionen bliver bevaret i et mindre format.

En lang række omegns- kommuner har i de senere år valgt at etablere egne lokale døgntilbud for unge med problemer i hjemmet. Det har betydet, at belægningen på Rødovre Ungdomspension er faldet så meget, at døgnins- titutionen om tre uger lukker helt ned.
Lukningen ærgrer formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Britt Jensen.
“Rødovre kan ikke alene bære Rødovre Ungdomspension. Vi er nødt til at kigge individuelt på børn og unges behov – og ved at fastholde RUP – ville vi lægge mere vægt på at bevare en institution – frem for børnenes individuelle behov. Og her er jeg ikke i tvivl om, at det er børn og unges behov, der står først for,” siger hun.

Ikke rentabelt
Beslutningen ærgrer også forstander Jørn Strenov. Han havde håbet på, at Rødovre Kommune ville bevare en døgninstitution i nærmiljøet. En natbase, som samtidig kunne fungere som faglig base og understøtte de kommunale anbringelser af unge på eget værelse og i akutboliger.
“Vi får mange akutanbringelser, hvor socialrådgivere skal anbringe unge her og nu. Den mulighed mister kommunen og det er et stort tab,” siger Jørn Strenov.
Socialudvalgsformanden ser dog ikke mange fordele i at bevare en døgninstitution i miniature-udgave. Hverken økonomisk eller fagligt.
“Det er slet ikke rentabelt, hverken økonomisk eller kvalitetsmæssigt. En døgninstitution skal have en vis volume for at sikre en god kvalitet, og at det kan hænge sammen med et personalemæssigt og pædagogisk højt niveau – og når brugen af institutionen falder, og der ikke er udsigt til en ændring – så må vi desværre gøre, som vi har gjort og opsige aftalen,” siger Britt Jensen.

Annonce
Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top