Annonce

Vi behandler hinanden med respekt i Rødovre
erik-nielsen_03_02112_BP.jpg
Foto: Brian Poulsen
læserbrev Jeg har gjort mig overvejelser, om det er umagen værd at besvare et indlæg af den karakter, som de to skribenter fra Frederiksberg leverer her ved siden af.

Af Erik Nielsen,Formand for Kommunalbestyrelsen.

Jeg er meget overrasket over den grove tone, som grænser til det injurierende. Når jeg vælger alligevel at give et svar, så er det for som borgmester på vegne af det store flertal af borgere i Rødovre at sige, at her er grænsen nået. Vi har i Rødovre en god tradition for at behandle hinanden med respekt og tale ordentligt til hinanden. Det skyldes, at vi – trods de uenigheder, der måtte opstå – er bundet sammen i et stærkt fællesskab. Derfor er det meget uvant at opleve den meget personlige tone, som dette indlæg fra de konservative på Frederiksberg bærer præg af. Det fyger med beskyldninger, og man pådutter andre dunkle motiver og ulovlige metoder. Jeg har svært ved at tro, at det er den debatform, der er udbredt på Frederiksberg. Hvis det er rigtigt, så lad være med at bringe den ind i Rødovre. Det er dårlig stil at komme og kaste med mudder på Rødovre.

Annonce

Gode minder fra Damhus Tivoli

Jeg kan til fulde forstå nostalgien omkring Damhus Tivoli. Vi er mange, der har mange gode minder derfra. Det er altid ærgerligt, når en gammel institution forsvinder. Det ser ud til, at det samme er sket for Damhus Tivoli, som er sket for den lille købmand – at tiden er løbet fra det, og kunderne vælger at gå andre steder hen.

Privat virksomhed

 Det er vigtigt at slå fast, at Damhus Tivoli er en privatejet virksomhed på en privat grund. De konservative fra Frederiksberg er utilfredse med, at de har henvendt sig til mig som Rødovres borgmester og ikke fået et klart svar på, hvad Damhus Tivoli koster. Men det kan hverken jeg eller kommunen svare på – det må de tale med ejeren af virksomheden om. Man kan jo heller ikke henvende sig til kommunen og få oplyst en pris, hvis man vil købe naboens ejendom eller en anden privat virksomhed.

Rødovres borgere skal ikke betale underskuddet

 Jeg mener heller ikke, det er en gangbar vej, at kommunen køber tivoliet og driver det, som de konservative foreslår. Det må være en besnærende tanke, når man bor på Frederiksberg – og dermed ikke skal betale for det – at Rødovres borgere skal finansiere et tivoli, der ikke kan løbe rundt. Hvis kommunen skulle gå ind og købe og drive tivoliet, ville det have den konsekvens, at vi ville være tvunget til at skære ned andre steder på de kommunale kerneydelser – f.eks. ældrepleje, børnepasning og på folkeskolen. Det er vi ikke interesserede i.

Damhus Kroen del af Rødovres DNA

Dansk Bygningsarv har i samarbejde med Rødovre Kommune kortlagt bevaringsværdigheden af bygningerne i Rødovre. I rapporten blev Damhus Tivoli vurderet til at have en “lav bevaringsværdighed” i modsætning til Damhus Kroen, som har en “høj bevaringsværdighed”. Damhus Kroen er kulturarv og en vigtig del af Rødovres historie og DNA. Derfor er det et enormt vigtigt element i grundejerens Damhus Have-projekt, at Damhus Kroen bliver istandsat og ført tilbage til dens oprindelige udtryk.

Privat byggeri på egen grund

Der har været mange misforståelser om Damhus Have-projektet. Det er flere steder blevet fremlagt som om, at det er kommunens projekt – og at det er kommunen, der vil bygge et punkthus. Det er ikke korrekt. Der er tale om en privat grundejer, der ønsker at bygge på sin egen grund. Derfor har han henvendt sig til kommunen. Det sker jævnligt, at Rødovre Kommune – både forvaltningen og borgmesteren – får henvendelser fra grundejere og investorer, der gerne vil udvikle og bygge nyt. Derefter indleder forvaltningen en grundig dialog om projektet. Hvis det nyder fremme, og det er nødvendigt at ændre plangrundlaget, skal lokalplanforslaget behandles politisk. Det er netop, hvad der er sket i denne sag. Kommunalbestyrelsen har – helt efter bogen – sendt lokalplanforslaget i offentlig høring, og alle har mulighed for at komme til orde. Jeg håber, at der kommer rigtigt mange input, så Kommunalbestyrelsen kan få så mange vinkler på sagen som muligt.

Risiko for klondike
En af de realiteter, som medlemmerne af kommunalbestyrelsen skal forholde sig til – og som desværre indtil videre har været fraværende i debatten – er, at ejeren af Damhus Tivoli ikke kan få det til at køre rundt. Det betyder ganske enkelt, at der er en risiko for, at området kommer til at ligge øde hen, hvis der ikke gøres noget. Der er ingen, der kan være interesserede i, at indgan- gen til Rødovre bliver et klondike – slet ikke de øvrige grundejere i området. Derfor er den eneste reelle mulighed at udvikle området, samtidig med at kommunen kommer med bud på nyindretning af Damhus Torv og overgangen til kro og park.

Kommunalbestyrelsen varetager Rødovres interesser
Kommunalbestyrelsen tager i sit arbejde udelukkende hensyn til, hvad der er bedst for Rødovre. Det er derfor skuffende, at der er nogen – f.eks. konservative fra Frederiksberg – der har en interesse i, at mange forskelligartede konspirationsteorier bliver spredt, og at der kastes mudder på Rødovre. Derfor vil jeg også opfordre til, at man ikke går rundt og ser spøgelser ved højlys dag. Som det er fremgået her i avisen, er også de lokale ejendomsmæglere enige i, at Damhus Have-projektet på sigt vil blive en forskønnelse af området omkring Damhus Torv. Det er de samme overvejelser, som det store flertal af kommunalbestyrelsen har gjort sig. Vi skal vælge den løsning, som er bedst for Rødovre.

Kommentarer

1 kommentar om “Vi behandler hinanden med respekt i Rødovre”

 1. Niels Tranberg siger:

  Kære Erik Nielsen.
  På vegne af et “stort flertal” af borgere i Rødovre tillader jeg mig at stille dig følgende spørgsmål:

  – hvilke ønsker har du personligt haft til Damhus Have projektet? Her tænker jeg på, at Flemming Ibsen fra Tegnestuen Vandkunsten skulle have udtalt, at han var meget tilfreds med det udfærdigede Projekt for Damhus Have, der tilgodeså såvel grundejeren (Wessman), kommunens og borgmesterens ønsker for området.
  – hvorfor har formanden for Teknik og Miljøudvalget været holdt uvidende om Damhus Have projektet indtil efteråret 2012? Det er vel hans resorområde?
  – er det ikke korrekt, at ejeren af Damhus Tivoli i sin tid købte grunden vel vidende, at den gældende lokalplan for området beskriver, at området er udlagt til offentlige formål – forlystelsespark?
  – hvorfor skal der med det nye lokalplanforslag tages særlige hensyn til een grundejer, så han kan tjene millioner frem for flere hundrede eksisterende borgere i området, der kan se frem til værdiforringelser af deres ejendomme?

  “Vi behandler hinanden med respekt i Rødovre” – jeg synes ikke du eller dit flertal i kommunalbestyrelsen har behandlet de borgere i Annexgaards-kvarteret og særligt Søtorp, der bliver berørt af Damhus Have Projektet, med respekt.
  Det ville have været respektfuldt, at man havde spillet med åbne kort og ladet gennemføre en åben høring, hvor man kunne have ladet Rødovre-borgernes ønsker for en bydelsudvikling indgå.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top