Annonce

Indsigelse mod forslaget til lokalplan 124 i Rødovre for Damhus Tivoli
Damhus-Have-set-fra-Roskil1.jpg
Foto: Presse
læserbrev Da ovennævnte forslag har været omtalt i lokalpressen, er det blevet rekvireret og læst.

“Damhuskroen udgør sammen med Damhustorvet en vigtig byport til Rødovre. Lokalplanen skal være med til at forskønne denne ankomst til Rødovre” citat side 3 øverst.
Der foreslås imidlertid en voldsom ændring af arealanvendelsen for det udtjente Damhus Tivoli, idet der ønskes en ny byport til kommunen i form af et højhus ud til Damhussøen op til Søtorpkvarteret.
“Tiltagene vurderes at være positive for beboerne og brugerne af området, men ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet”. Citat fra side 1 nederst.
“I forbindelse med lokalplanforslaget indgår ejeren af ejendommen Damhus Tivoli en udbygningsaftale i overensstemmelse med planlovens regler her, jfr. §21b. Udbygningsaftalen indgås efter ønske fra grundejeren med henblik på at opnå en udvidelse af byggemulighederne på grunden og opnå en højere kvalitet eller standard af den planlagte infrastruktur i området.” Citat fra side 17 nederst.
I denne anledning skal følgende udtales:
Efter det oplyste findes der ikke en udbygningsaftale som foreskrevet, men kun et udkast til underskrift efter vedtagelsen af lokalplanen. Det har ikke været muligt at få udkastet udleveret.
Det må dog antages, at der har været ført indgående forhandlinger med Rødovre Kommune om en så voldsom ændring af arealanvendelsen, som forslag til lokalplan 124 indebærer.
Hvorfor ellers forslaget til lokalplan? Men hvor er sagligheden og proportionaliteten i de planskader, der lægges op til?
En fordobling af byggemuligheden vil vansire miljøet.

Høj bebyggelsesprocent
 Med de nuværende bestemmelser for Damhus Tivoli vil der kunne være godt 4.300 etagemeter bygningsareal ved en tilladt maksimal bebyggelsesprocent på 40. Side 1/2
Med forslaget til lokalplan 124 og tillægget til kommuneplanen vil byggemuligheden med en bebyggelsesprocent på 83 blive forøget med knap 4700 etagemeter.
Desværre har det ikke kunne fås oplyst af kommunen, hvor meget de seneste støttede boligprojekter har måttet betale i grundpris. Derfor forudsættes her forsigtigt 5.000 kr. pr. mulig kvm. bolig. Til sammenligning vil en grundpris på 750.000 kr. for en 150 kvm stor bolig lige ud til Damhussøen sandelig ikke være ret meget!

Annonce

Slår ikke til
 Kommunen synes således at være villig til at forære (4700 m2 X 5.000 kr.) 23,5 mio. kr. i gave til byggeriet for at få højhuset.
Som en slags aflad tildeles 2,8 mio. kr. til forskønnelse af Damhustorvet og fornyelse af kroen. En bagatel i forhold til investeringsbehovet for en renovering af bare kroen.
Den afledte planskade er som sagt uden saglighed og proportionalitet.
Vinderen ved Lokalplan 124 vil helt klart være de byggende fx en pensionskasse, der med kommunens gave på 23,5 mio. kr. vil kunne få 49 eftertragtede boliger.
Den helt store taber er miljøet, der vil blive vansiret af højhuset.
Hver morgen vil ejerne i Søtorpområdet tilmed ved skygge fra mastodonten blive mindet om miljøødelæggelsen og dens værdiforringelse af deres ejendom. – Den viste skygge i planforslaget er svært forståelig og misvisende. Rækkehusene vil tage søudsigten for naboerne.
Københavnersiden af den fredede søbred vil blive maltrakteret. Besøgende vil i stedet for at få øje på noget unik stedlig natur nærmest blive blændet af en betonklods som byport til Rødovre.
Med en dom fra Vestre Landsret for nogle år siden, fik en villaejer tilkendt en erstatning på 200.000 kr. af et byggeselskab for værdiforringelsen af hans ejendom som følge af opførelse af et 26 meter højt tvillingehus på nabogrunden. Det her foreslåede højhus med det romantiserende navn Damhus Have ved den gamle kro vil blive 40,5 meter højt.
Således ønskes et forhåndsskøn af værdiforringelsen som følge af en lokalplan 124 for de berørte ejendomme.
Det vil dog være så langt at foretrække, at fornyelsen af Damhus Tivoli kom til at ske ved fx at fastholde den nuværende rummelighed og sikre en bebyggelsesplan, der respekterer og fremhæver karakteren af det stedlige miljø uden værdiforringende virkninger på lokalområdet.
Udskyd derfor offentliggørelsen og nedsæt en arbejdsgruppe med henblik på at få nye forslag til ændring af arealanvendelsen for Damhus Tivoli.
De anmodes om skriftligt at bekræfte modtagelsen af denne indsigelse.

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top