Frustrationer over trafiksanering på Rødovrevej
roedovrevej_01_250213_BP.jpg
Høje ind- og udkørselsramper har gjort livet surt for bilister og beboere langs Rødovrevej. Jan Hansen mener, at Rødovre Kommune skal betale for reparationerne af hans tre biler, der alle har fået ødelagt undervognen. Foto: Brian Poulsen
trafik 34-årige Jan Hansen er langt fra tilfreds med Rødovre Kommunes håndtering af renoveringen på Rødovrevej. Høje kantstene og stejle nedkørsler har betydet, at han har fået smadret undervognene på tre biler.

Høje kantstene og stejle ind- og udkørselsramper langs Rødovrevej, har i snart et år voldt store problemer for bilister på Rød- ovrevej. Jan Hansen er blot en af de mange bili- ster der på egen krop, eller bil, har oplevet, hvad trafiksaneringen har haft af konsekvenser. Siden sommeren 2012 har han fået smadret undervognen på tre biler, fordi ni- veauforskellen fra udkørslen til vejbane er for høj.
“Jeg kan forsikre dig om, at jeg kører meget langsomt og forsigtigt. Alligevel skraber undervognen på, når jeg kører ud på Rødovrevej. Det har betydet, at jeg har fået ødelagt ophæng og støddæmpere på tre af mine biler,” siger han.

Følger loven
 Og Jan Hansen er ikke ene om at mene, at trafiksaneringen på Rødovrevej giver skader på biler. Claus Clemmesen er heller ikke begejstret for kommunens arbejde. På Rødovre Kommunens eget debatforum skriver han således, at han har oplevet det samme som Jan Hansen.
“Selvom jeg stille og roligt passerer kantstenen, skraber min undervogn på,” skriver han.
I Vej- og Trafikafdelin- gen i Rødovre Kommune erkender man, at ramperne til ind- og udkørslerne langs Rødovrevej er lagt stejlt, men at de opfylder de gældende vejregler.
“Ramperne til overkørslerne er udformet for at sikre den bedst mulige hastighedsdæmpende effekt ved ind- og udkørsel, så bilisterne i større omfang end tidligere er opmærksomme på eventuelle cyklister. Ramperne er altså et led i at sikre en bedre trafiksikkerhed langs Rødovrevej,” udtaler Sune F. Larsen fra Vej- & Trafikafdelingen.

Annonce

Går videre med sagen
 Den forklaring køber Jan Hansen imidlertid ikke. Han vil have kommunen til at betale for reparationerne af hans biler, og han har derfor bedt FDM om at gå ind i sagen.
“På indkørslen til Rød- ovrevej 188, er der tale om en indkørsel over både cykelsti og fortov. Højden fra vej til cykelsti er 11,5 cm. og højden fra cykelsti til fortov er yderligere 9,5 cm. Altså en samlet højde på hele 21 cm., hvilket klart overskrider den regel der bliver henvist til,” siger han.
FDM har modtaget akterne i sagen, og vil nu undersøge om der er juridisk grundlag for at gå videre med sagen.
Vi følger op på sagen i næste uges avis

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top