Annonce

Bowlernes sidste X
worldcuphallen-wch_01_12021.jpg
Bowlerne ser ikke ud til at få mere hjælp fra Rødovre kommune. Foto: Brian Poulsen
svær spare World Cup Hallen kan ikke forstå, hvorfor Rødovre Kommune ikke vil gøre mere for at sikre de godt 900 bowlere, der er truet af dårlig økonomi.

Hvordan vurderer Rødovre Kommune, hvilke foreninger, der kan få økonomisk hjælp, og hvor går grænsen?
“Rødovre Kommune og kommunalbestyrelsen foretager altid en meget grundig og konkret vurdering af alle henvendelser fra foreningerne.”
“Såfremt vi kan hjælpe, går vi altid ind i en drøftelse med den pågældende forening og i det konkrete tilfælde har vi haft mange møder med World Cup Hallen.”
“Den økonomi og de budgetter, De indtil videre har fremlagt, har kun vist røde tal og ingen umiddelbar mulighed for at kunne tilbagebetale et givent lån. Dernæst kan det undre mig, at lånebehovet nu er på kr. 4 mio., idet der i den oprindelige ansøgning den 26. april 2012 ansøges og kr. 1,2 mio.”

Bowlerne mener, at der bør skelnes mellem RMB og RSIK – er du enig i det?
“Der skal altid skelnes mellem foreningslivet og den erhvervsmæssige del af en forening. Det har vi også gjort med RMB og RSIK.”
“Rødovre kommune har betinget sig, at der f.eks. ikke kan udbetales udbytte til interessenter før lånet er tilbagebetalt. Vi har løbende kontrol med RMBs økonomi og er i jævnlig dialog med ledelsen, for at sikre os, at forpligtigelserne overholdes. Nå kommunalbestyrelsen alligevel har givet RMB en økonomisk håndsrækning er det fordi tingene hænger sammen. Uden en elite er der heller ingen bredde.”
“Man skal også huske på, at RMB tilbagefører ganske mange penge til RSIK og til ungdommen i Rødovre Kommune. Kommunalbestyrelsen vurderede, at hvis vi ikke ydede en håndsrækning, ville kommunens sportslige flagskib være i alvorlig risiko for at lukke.”
Bowlerne håber med brevet at få genåbnet deres sag – hvad er chancerne for det?
“Den afgørelse er jo ikke min alene, men jeg har meget svært ved at få øje på argumenterne for det. Kommunalbestyrelsen bevilgede i august 2009 kr. 1.835.000 til 13 nye maskiner. Beløbet er eksl. moms. På de møder vi har holdt med ledelsen har vi kunne konstatere, at man ikke i tide har tilpasset den samlede kapacitet i forhold til kundegrundlaget.”
Rødovre Kommune yder tilskud til 3 lokale bowlingklubber, jfr. Folkeoplysningsloven. De 3 klubber har tilsammen haft et fald på 33,83 procent i det totale antal aktive medlemmer.”
“I de budgetter vi har fået fremsendt, har man ikke fyldestgørende kunne dokumentere materiale for fordelingen af driften mellem bowlinghallen og restauranten. Det har været vores vurdering, at indtægter prioriteres til fordel for restauranten og udgifter til ugunst for bowlinghallen. Det sidste budget vi har modtaget udviser et driftsunderskud på kr. 500.000, hvilket står i skærende kontrast til de kr. 4 millioner, der nu søges om,” slutter Jan Kongebro.

Annonce
Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top