Annonce

Åbne spørgsmål om Damhus Have til socialdemokraterne Michel Berg, Bente Hylleborg og Steen Skriver Rasmussen
Damhus-Torv-idag.jpg
Niels Lund stiller kritiske spørgsmål om Damhus Have til medlemmerne af Teknisk Udvalg, som han ikke mener har gjort deres arbejde godt nok i maskinrummet. Foto: Brian Poulsen
debat Jeg skriver til jer, fordi I sidder som medlemmer - og flertal - af Teknisk udvalg i Rødovre Kommune; det udvalg der ifølge styrelsesvedtægten har den umiddelbare forvaltning af og ansvaret for at udarbejde lokalplaner.

Af Niels D. Lund, Rødovreborger

Det er ‘maskinrummet’, dér hvor de grundige drøftelser foregår før en plansag velbelyst går pass4sure videre til økonomiudvalg og kommunalbestyrelse. I den planlov, der regulerer behandlingen af lokalplaner, står der som et formål: “… at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet.” Netop et formål i den allerførste paragraf – ikke en lille ledsagebestemmelse.
Når I drøfter lokalplaner i Teknisk udvalg, hvordan tænker I så, at I kan opfylde dette formål? Hvordan tænkte I i tilfældet med ændring af Damhus-Tivoli, at I kunne opfylde dette formål? Hvilke forhold gør det ikke muligt fx at holde møder med borgerne? Manglende lokaler, manglende tid, manglende vilje? Eller ligegladhed med planlovens formål?
Teknisk udvalg har samtidig med lokalplanen drøftet den nødvendige ændring af kommuneplanen. pass4sure exams

Annonce

Væsentlige ændringer
 Planlovens §23c siger, at kommunen ved ikke-uvæsentlige ændringer af kommuneplanen offentligt skal “… indkalde ideer og forslag mv. med henblik på planlægningsarbejdet.”
Netop helt i overensstemmelse med lovens formål om borgerinddragelse. Altså her: høre om kommunens borgere mfl. kunne have ideer til, hvad området kunne anvendes til, når det ikke skal/kan være forlystelsespark mere. Hvordan stillede I jer under udvalgets drøftelse til denne §23c, bragte I den på bane? Mente I der var tale om en uvæsentlig ændring af kommuneplanen?

Er I interesserede i andre forslag
 Er det jeres indtryk, at borgere i Rødovre – som i videst muligt omfang bør høres og inddrages i arbejdet med kommune- og lokalplaner – mener, det er en uvæsentlig ændring af området? Kunne I nu, efter at have erfaret at offentligheden gerne vil inddrages, være åbent interesserede i andre idéer og forslag?
Jeres byrådskollega Flemming Lunde Østergaard har sagt: “Det er glimrende med et møde som dette” om mødet på Rødovregård 21.1. (Lokalavisen 23.1.).
Hvordan stiller I jer som medlemmer af det udvalg, der er ‘maskinrummet’ for lokalplan-arbejdet, til et sådant møde arrangeret af andre end kommunen? Synes også I, det er en glimrende idé, og synes I, det kan være en god mulighed for at få inddraget synspunkter fra offentligheden i jeres drøftelser i Teknisk udvalg?
Mener I, at netop jeres tilstedeværelse ved sådant et møde kunne give befolkningen indtryk af, at I er interesseret i offentlighedens inddragelse? Eller er høringssvarene nok? Er de det videst mulige omfang?

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top