Hvad er argumentet for et højhus
DamhusHave-Forslag.jpg
Mads Munch forestiller sig, at Damhus Have kan se sådan ud. Foto: modelfoto
læserbrev Jeg har nærlæst Rødovre Kommunes forslag til lokalplan 124, men savner i planen at finde et vægtigt argument for at bygge et højhus på 13 etager.

Af Mads Munch, beboer i området

Bevarelsen af Damhuskroen er beskrevet meget detaljeret med højdeangivelser og materialer. Der er tillige lagt betydelig vægt på, at beboere i området får lyst til at færdes i den foreslåede Damhus Have, der i planen beskrives som grøn og indbydende.
Denne del af lokalplanforslaget er meget fin og vil klart styrke interesse og attraktivitet for området, der udover den fredede Damhus Sø med gammel beplantning også omfatter de 42 bevaringsværdige Søtorp huse, der ofte og med begejstring er omtalt i kommunens publikationer.

Annonce

Langsigtet plan
 Bevaring sikres ikke alene ved at lave bestemmelser for enkelte bygninger, men ved netop at have en langsigtet plan for et større område og så holde sig til den.
Vi er mange, der har forståelse for, at tiden er løbet fra Damhus Tivoli og for ejerens ønske om anden anvendelse af området. Det er måske også forståeligt, at området ikke udelukkende kan anvendes til park eller rekreativt område, og at området derfor også kan benyttes til opførelse af boliger. Men så må kommunen tilsikre, at området kan fastholde den identitet med relativt lav bebyggelse, der er beskrevet i den tidligere lokalplan, ved eksempelvis at tillade opførelse af en bebyggelse, der passer ind i det nuværende område eller endnu bedre, at forsøge at forstærke dette udtryk.

Ikke højhus
 Dette gøres ikke ved at tillade opførelse af et moderne højhus på 13 etager, selv om der levnes plads til parkområde og gennemgående stier til søen. Det vil i stedet på flere måde skabe støj – hvor meget ro vil et park- område klods op af et højhus mon udtrykke?
Der er i den offentlige høring kun fremlagt et forslag, der ikke løser denne opgave, men i stedet forsøger sig med nyopførelse af et helt anderledes og moderne byggeri, som nu diskuteres af alle med interesse for forskønnelse og bevaring. Efter en nærlæsning sidder man tilbage med en opfattelse af, at kommunen kun ser udvikling, hvis der opføres et højhus. Udvikling kan sagtens ske ved opførelse af et byggeri, der akitektonisk binder Søtorp kvarteret, Damhussøen og Damhuskroen sammen ved anvendelse af lavere bygninger med røde tegltage og pudsede facader, eksempelvis. Der kan nemt integreres en café og kiosk i bunden af husene – der kan stadig åbnes op med gangbro til søen og der kan etableres grønne arealer. Tænk på Nyboder, der vil forblive en perle. Hvorfor søger kommunen ikke løsninger som denne og for herigennem at opnå den ønskede virkning om positiv omtale af Rødovre? Bevarelse har overalt skabt værdi og interesse…
Forestil jer, at der langs Auroravej blev opført et byggeri a la de smukke rækkehuse på Padborgvej, der i øvrigt springer øjet i møde på lokalplanens forside.
Med lidt hjælp fra en grafiker har jeg forsøgt at illustrere, hvor fint en sådan løsning kan integreres i området. Det er kun et hurtigt skud fra hoften og kræver naturligvis en dybere bearbejdning.
Jeg har tillige forsøgt at indsætte et par bygninger der kunne bygges i samme stil som kroen blot i mindre format. På denne måde kan der findes plads til yderligere et antal boliger, hvis dette er baggrunden for kommunens ønske om højhuset. Mon ikke en løsning i denne retning vil gøre mange flere glade?
Kære kommunalbestyrelse; lad os få den vægtige grund til, at I ønsker et højhus – eller endnu bedre – et par alternative forslag til offentlig høring, inden en endelig ændring af lokalplanen vedtages…

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top