Annonce

Damhus Have: Byg bevaringsværdigt fra starten!
DamhusHave-Forslag2_mads_mu.jpg
Foto: Modelfoto, Mads Munch
læserbrev At tillade opførelse af et højhus på Damhus Tivoli grunden ligner unægteligt en tabersag for kommunalbestyrelsen.

Af Mads Munch, beboer i området

1)      Opførelse af et højhus klods op ad den fredede Damhus Sø er iflg. fredningsloven faktisk ikke tilladt, idet der skal opereres med en byggelinje på mindst 150 meter regnet fra nærmeste søbred. Jeg har ladet mig fortælle, at kommunalbestyrelsen dog kan se bort fra denne lovgivning grundet et kommuneskel, der løber imellem søen og der hvor højhuset ønskes opført, (men jeg kan ikke finde denne undtagelse nogen steder). Ikke desto mindre er det vel ikke hensigten med denne lovgivning og derfor et klart forsøg på omgåelse af lovgivningen, selv om det eventuelt kan ’fikses’ qua dette kommuneskel. At man samtidig gør Damhuskroen til særligt bevaringsværdig gør en tilladelse til opførelse af et højhus endnu mere uforståelig for borgerne. I forvejen har man en restriktiv lokalplan for Søtorp kvarteret, der også støder op til det omdiskuterede område. Mon ikke fredningsmyndighederne helt enkelt er tvunget til at komme på banen…

Annonce

2)      Højhuse har mange ulemper. Hvis man googler højhus på internettet kan man straks læse følgende: ”Højhuse har flere egenskaber, som begrænser deres anvendelighed som beboelse. I Danmark offentliggjorde Statens Byggeforskningsinstitut i 1969 en undersøgelse, der viser, at børn har trivselsproblemer i højhuse. Børn, der bor i højhuse, har således færre legekammerater og mindre udelegetid end børn, der bor i kvartalsbebyggelse (etageejendomme på fire til fem etager. Det er ligeledes kendt, at udendørsmiljøet omkring højhuse forringes pga. høje vindhastigheder, kastevinde og afkøling pga. overskygge. Disse forhold kan være med til at forklare, at der ikke kommer byliv af betydning på de omkringliggende udendørsarealer, og at de højeste etageejendomme i Danmark er enten hospitaler, hoteller eller kontorbygninger.”  Kommunalbestyrelsen forsøger at sælge menigmand idéen om en attraktiv folkepark ved højhuset, men iflg. ovenstående ser det svært ud og kan således nemt efterfølgende blive latterliggjort som et skidt projekt kommunalbestyrelsen tvang igennem.

3)      Endvidere kan man sammen sted læse: ”Tal fra højhusbyggeri i forskellige europæiske byer tyder på, at højhuse er energimæssigt ufavorable. Eksempler viser, at energiforbruget er ca. fire gange større per kvadratmeter i højhuse end i kvartalsbebyggelse. Dette understøttes af opgørelser af elforbrug i et stort antal amerikanske bygninger, som hvert år offentliggøres af Dept. of Energy [6]. Det fremgår heraf, at det laveste elforbrug findes i bygninger i kategorien 930-2300 m², hvilket svarer til størrelsen af typiske 4-5 etagers huse i danske byer. I tyske undersøgelser (Institut für Wohnung und Umwelt) er der fundet tal op til 700 kWh/m²/år i højhuse med glasfacader. Det øgede energiforbrug stammer fra mekanisk ventilation, forøget afkøling på grund af øgede vindhastigheder, airconditionering og øgede krav til belysning, elevatorer m.m. Det skal dog understreges, at glasfacader også giver øget energiforbrug i lave huse.” Underligt når Rødovre Kommune har så travlt med at understrege, at det er et bæredygtigt byggeri…

4)      Sluttelig er det forkasteligt, at forsøge at trække et så anderledes byggeri – der klart stikker af fra omgivelserne – ned over hovedet på borgerne med kortest mulig høringsperiode endda hen over Jul og Nytår, hvilket minimerer den reelle mulige protesttid. Denne korte høringsfrist på trods af at Kommunalbestyrelsen har arbejdet med sagen i ca. 1½ år uden, at det er kommet offentligheden for øre tyder på, at man har ønsket at ”kuppe” forslaget igennem.  Og sker det her, vil det kunne ske igen overalt i kommunen.

Jeg har tidligere gjort mig til talsmand for ikke blot at kritisere, men i stedet synliggøre et konstruktivt alternativt (til gavn for alle) og bringer derfor her yderligere et forslag, der med en tilladelse kunne få betegnelse som bevaringsværdigt, allerede inden det blev opført. Tænk hvad det kunne give af medgang for den siddende kommunalbestyrelse – og så endda i et valgår…

Kommentarer

1 kommentar om “Damhus Have: Byg bevaringsværdigt fra starten!”

  1. Frits Degner siger:

    Jeg er enig med Mads Munch i, om det i det hele taget er lovligt, at opføre en betonrædsel i lige dette område. Men prøv at tale med naturfredningsforeningen i Rødovre. Jeg har bedt foreningen om at tage kontakt til Per Godtfredsen fra Landsforeningen for bygnings og Landskabskultur. Landsforeningen kan indstille bygninger til fredning. Per Godtfredsen har tidligere udtalt til Rødovre Lokalnyt, at han syntes Tivoliet er et historisk og bevaringsværdigt sted. Bl.a. Den gamle og meget sjældne børnekarrusel blev nævnt, radiobil huset og restaurant Dueslaget. Her kunne naturfredningsforeningen komme på banen, der er jo fredede træer på Damhus Tivoli grunden. Hvis både tivoliet og træerne bliver fredet, er der ikke noget at komme efter for hverken borgmesteren eller Tommy og Dot Wessman, der har købt tivoliet i 2009 med spekulation for øje.

    Med venlig hilsen

    Frits Degner

    Foreningen for Damhus Tivolis Bevarelse

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top