Annonce

Nytårshilsen fra borgmesteren
borgmester-erik-nielsen_01_.jpg
Foto: Brian Poulsen
godt nytår Erik Nielsen ønsker alle et godt nytår

Af Erik Nielsen, borgmester

Rødovre er et attraktivt sted at bo. Mange kommuner har i disse år et stort problem med faldende befolkningstal. Men alene i løbet af det seneste år er vi blevet mere end 450 flere borgere i Rødovre. Det hænger naturligvis sammen med, at vi er en kommune med en god beliggenhed, høj service, og at der sker noget i Rødovre – vi udvikler os. Det nye ”Oplevelsescenter Vestvolden” i Ejbybunkeren er et godt eksempel på det sidste. Det er flere års planlægning, der er blevet til virkelighed, så Rødovre nu har en unik attraktion, der formidler historisk viden gennem den nyeste og mest moderne teknologi. Det er vigtigt, at vi er i stand til at tiltrække den slags.

Annonce

 

Højhusene styrtede i grus

Noget af det, der står meget klart i erindringen fra året, der gik, er sprængningen af højhusene Agerkær og Ruskær. Højhusene har været udskældte i de senere år, men da AAB endelig fik dem ned, var vi mange, der fik en klump i halsen. De to huse har været en del af Rødovre i mange år, og de har været et hjem – med alt hvad det indebærer – for rigtigt mange Rødovreborgere. Da højhusene styrtede i grus, stod kun minderne tilbage.

 

Mange tanker om udvikling

Det giver heldigvis nye muligheder. Vi har tanker om udvikling ved indgangen til Rødovre ved Rødovre Station og i hele det område, hvor højhusene stod. Men vi har også ambitioner om at udvikle ved Damhus Torv og skabe mere liv. Der er også tanker om udvikling af Islev Torv – hen over SPF-grunden (på Islevgård Allé) og videre til letbanestationen, som kommer om nogle år. Det lå ikke i den oprindelige plan, at Rødovre skulle have en letbanestation, og det har været lidt af en kamp at få det på plads. Men det er helt afgørende for Rødovre, at vi nu får den station, fordi det kommer til at give hele den nordlige del af vores kommune et stort løft, når den står færdig.

 

Moderne folkeskoler

Et andet område, der er inde i en stor udvikling, er Rødovres folkeskole. De senere år har vi investeret massivt i børnenes fremtid. Det handler selvfølgelig om, at Rødovres børn skal have de bedste forudsætninger for at klare sig og være klædt på til fremtidens udfordringer. Der er allerede elektroniske tavler i alle klasseværelser (Smart Boards), og i 2013 bliver den traditionelle skoletaske udvidet med en tablet eller en computer for eleverne i 6.-10. klasse. De trådløse netværk bliver massivt forbedret, og der indføres en forsøgsordning med tablets i 0.-5. klasse på Tinderhøj Skole.

 

På indholdssiden er der et stort, ambitiøst udviklingsprojekt i gang i folkeskolens overbygning, der skal gøre eleverne dygtigere. Vi er i fuld gang med at nytænke og modernisere folkeskolen i Rødovre, og der bliver faktisk allerede arbejdet med nogle af de spændende tanker, som ligger i regeringens udspil til en ny folkeskolereform. I den forbindelse vil jeg gerne sende en varm tak til de lokale lærere, som fortjener ros for det stærke engagement, som de har bragt med ind i samarbejdet om at gøre Rødovres folkeskole bedre for eleverne inden for de givne rammer.

 

Ny daginstitution

Der følger nogle nødvendige investeringer med, når vi er en attraktiv kommune. De seneste år har vi bygget en håndfuld nye daginstitutioner, og en ny og flot daginstitution – ”Vårfluen” – står klar til brug i det nye år i den nordlige del af Rødovre. De øvrige daginstitutioner får en make-over og bliver malet i 2013, hvis de ikke er blevet det i det gamle år.

 

Moderne plejeboliger til ældre

Pleje, omsorg og tryghed for de ældre står som bekendt højt på dagsordenen i Rødovre. Det skylder vi vores ældre medborgere, der har slidt og slæbt gennem et langt liv. I 2013 bliver det første skridt taget i en lang proces med at ombygge og modernisere et af vores store plejehjem, Ørbygård, så vi kan fortsætte med at tilbyde gode og moderne plejeboliger. I 2013 skal det drøftes politisk, hvordan ombygningen skal se ud i detaljer.

 

Plads til alle

Henvendelserne til det offentlige bliver mere og mere digitale. Det er et krav fra Folketinget og regeringen, som vi naturligvis også indretter os efter her i Rødovre. Derfor oprettede Rødovre Kommune i 2012 en række datastuer i samarbejde med Ældremobiliseringen, hvor ældre lærer ældre at bruge en computer. Det har været en overvældende succes, og det viser med al ønskelig tydelighed, at der er mange ældre, der både gerne vil og kan bruge de nye, digitale redskaber. De få, der ikke kan, er der naturligvis også plads til i fremtiden i Rødovre Kommunes borgerservice. Dem tager vi hånd om og hjælper.

 

Fortsat fokus på beskæftigelse

Arbejdsmarkedsområdet har fortsat stor prioritet i Rødovre i 2013. Vi skal ha’ alle med. Vi vil ikke mindst fortsætte med at have et stort fokus på de langtidsledige og de ledige, der er i fare for at falde ud af dagpengesystemet. Rødovres jobcenter har direkte kontakt til alle, som er berørt, og gør en stor indsats for at få flest mulige i arbejde. På længere sigt er det store mål at få endnu flere unge til at tage en uddannelse.

 

Rødovre bliver grønnere

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit sidste møde i 2012, at Rødovre skal være en såkaldt ”klimakommune”, og at vi derfor har en ambition om at nedbringe kommunens årlige CO2-udslip med to procent om året. I 2013 investerer vi i solceller for at prøve det af og undersøge de økonomiske og miljømæssige fordele. Og så bliver Rødovre lidt grønnere, når vi i løbet af 2013 begynder at plante et træ for hver ny, lille Rødovreborger, der kommer til verden.

 

Vi bliver foregangskommune

Det er dog den nye affaldsordning, som træder i kraft d. 29. april, der er årsag til, at vi i det nye år rykker frem blandt de mest miljøvenlige kommuner. Rødovre har i dag en god affaldsordning. Men det er ikke en mulighed at fortsætte uændret – det er nødvendigt at ændre ordningen pga. de lovmæssige krav til skraldemændenes arbejdsmiljø. Med den nye affaldsordning bliver Rødovre foregangskommune. Vi skal sortere vores dagrenovation anderledes, og der er nok ingen tvivl om, at vi er mange, som vil opleve, at det bliver lidt mere besværligt i starten, fordi vi skal ændre på nogle indgroede vaner. Til gengæld er gevinsten stor. Vi kan være stolte over, at vi i Rødovre kommer til at gøre en stor forskel for miljøet og sende ca. 3.500 tons affald mindre til forbrændingen. Affaldet bliver i stedet genanvendt. Det betyder samtidigt, at vi er på forkant med de lovmæssige krav, som allerede er besluttet i EU, og som Folketinget senere skal tage beslutning om.

 

God økonomi er forudsætningen

Rødovre Kommune har en god og robust økonomi – selvom vi i mange år har holdt både skat og grundskyld i ro. Det skyldes, at vi har et skarpt fokus på effektiviseringer, og hvert eneste år høster millionbeløb, fordi vi gør tingene smartere. Alene i budgettet for 2013 effektiviserer vi for 9,5 mio.kr., stigende til 13 mio.kr. i 2015 og årene efter. Det er den vigtigste forudsætning for, at vi både kan udvikle i kommunen og opretholde en høj service.

 

Tak for det gamle år

Der er rigtigt mange, som har taget ansvar i 2012. Jeg er meget stolt over at være borgmester i en kommune, hvor det sprudler med engagement, og hvor vi løfter i flok. Jeg vil gerne sige tak til alle, der har været med til at løfte. En stor tak til alle de frivillige – både i idrætten, i kulturen og på det sociale område. I gør en kæmpe indsats, som er meget værdifuld for Rødovre. Jeg vil samtidigt gerne ønske alle nye Rødovreborgere hjertelig velkommen. Jeg håber, I føler jer hjemme i det stærke fællesskab, som kendetegner vores lokalsamfund.

 

Tak til alle borgere, medarbejdere og erhvervslivet for året, der er gået. På Kommunalbestyrelsens vegne ønsker jeg alle et rigtigt godt nytår!

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top