Annonce

Læringen sikres mellem skole og hjem
skolestart1_100810_BP.jpg
“Skole-hjemsamarbejdet er med til at sikre et frugtbart undervisningsmiljø og prioriteres meget højere end folk tror,” mener Pia Irene Petersen. Foto: Brian Poulsen
mellem skole og hjem Rødovre Lærerforening fortsætter deres mission med at aflive myter om lærerne. I en sjov konkurrence her i avisen stiller de ledende spørgsmål, der kan få selv den mindst fordomsfulde borger til at falde i. Hvor lang tid er der eksempelvis afsat til skole-hjemsamarbejdet, spørger de? Vi giver dig svaret.

De er dovne, har ferie hele tiden, og bruger al deres tid på at holde møder i stedet for at undervise. Myterne om folkeskolelærerne er mange, og i en tid, hvor lærerne står over for en mulig lockout, bryder de ud i lys lue. Forleden undersøgte vi, hvor mange ugers ferie en lærer har i Rødovre. Nu ser vi nærmere på skole-hjemsamarbejdet. Noget som Pia Irene Petersen på Valhøj Skole kalder for et uhyre vigtigt område.

Men hvad er reglerne for, hvor meget tid lærerne skal bruge på skole-hjem-samarbejdet?
“Der er for så vidt ingen regler for, hvor meget tid der skal anvendes til dette, men ifølge folkeskoleloven skal der være et samarbejde mellem skolen og hjemmet. Det er derfor op til den professionelle lærer at vurdere, hvor stort behovet er i den enkelte klasse for møder med hele forældregruppen, og hvor meget tid der skal bruges på møder med forældre omkring den enkelte elev,” siger Pia Irene Petersen og fortsætter:
“Et godt og frugtbart undervisningsmiljø kræver, at lærerne investerer tid og engagement i samarbejdet med forældrene. Dette er en af forudsætningen for, at skolen og undervisning kan lykkes.”

Annonce

Kan I beskrive Jeres arbejde i forbindelse med skole-hjemsamarbejdet?
“En gang om året afholder vi noget, vi har døbt fælles skole-hjem-samtaler med tolk. Dette arrangement planlægges af skole-hjem-vejlederen i samarbejde med en af skolens lærere og forløber over tre aftener. Ved det sidste arrangement havde vi 57 samtaler og 11 forskellige sprog, der skulle tolkes. Tanken er, at antallet af gange forældrene skal møde op til samtaler reduceres, det vil sige at forældre, der har flere børn på skolen på forskellige klassetrin, møder ind til eksempelvis tre samtaler, der ligger fortløbende. Det betyder også, at forældrene ikke skal rende ind i forskellige tolke, men kan blive hjulpet af den samme tolk gennem alle samtalerne.”

Hvorfor er det så vigtigt med tolke?
“For lærerne betyder valget af tolke rigtig meget for om udbyttet af samtalerne bliver frugtbart. En god tolk er ikke kun sprogformidler, men også kulturformidler, og vi kan med denne organisering sikre os, at vi får den gode tolkebistand, som både lærere og forældre har brug for. Det er en tidskrævende opgave, men både lærere og ledelse er enige om at arrangementet er en arbejdsmæssig succes og er med til at understøtte det gode skole-hjem-arbejde,” understreger Pia Irene Petersen.

Hvad er den største udfordring i forholdet mellem forældre og skole?
“En af de store udfordringer i forholdet mellem forældre og skolen er at få tydeliggjort, at skolen er en institution, der udvikler sig i takt med samfundet. Skolen stilles hele tiden over for nye opgaver og krav, som både elever og lærere skal stille op til, for eksempel IT-baseret undervisning i stedet for bøger, bevægelse som en del af undervisningen og cooperative learning som metode. Det betyder også, at de skoleerfaringer man som forældre har gjort sig, meget hurtigt bliver forældede,” siger hun og fortsætter;
“Lærerne har en stor opgave i fortsat at formulere og synliggøre, hvad det er for en skole, deres børn går i, og hvilke faglige krav børnene skal honorere. Her tænkes blandt andet på nationale tests, faglig læsning, læseløft, IT-kompetencer, kanonlæsning og så videre. Der ud over er der alle de sociale krav, som fx legepatrulje, mobbepolitik, elevråd, elevsamtaler og god klassekultur i den enkelte klasse,” slutter Pia Irene Petersen.

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top