Annonce

Venstre: “Vi skal gøre kolde hænder varme”
BUDGET2013 Venstre har flere bemærkninger til budgetforslaget for næste år, men hæfter sig blandt andet ved, at man vil spare 2 millioner i administrationen, stigende til 4 millioner næste år. Læs hele Claus Gisselmann Olsens indlæg her.

Så er tiden kommet til at vi igen skal have enderne til at nå sammen. Og det skal vi på baggrund af den aftale som regeringen og KL har indgået.

Vi skal prioritere Rødovre Kommunes økonomi. Et budget der kun er ca 35 mio. kroner større end i forhold til i år. Samtidig med at der er indarbejdet effektiviseringer og ændringer i serviceniveauet på næsten 20 mio. kroner.

Annonce

Det er en beskeden vækst i forhold til de løfter som S og SF gik til valg på ved sidste folketings valg. Men et budget der lever op til det ansvar og de udfordringer som den danske økonomi står overfor i disse år.

Det er vores pligt at prioritere borgernes penge så vi får mest mulig kommunal service for pengene. Og det er for Venstre en bunden opgave at få skabt økonomisk råderum til at vedligeholde og udvikle kommunen.

I budgettet for 2013 er der fra forvaltningens side kommet en del forslag til effektiviseringer og forbedringer. Og i blandt dem er der flere gode initiativer som Venstre gerne vil kvittere for.

Blandt effektiviseringerne er der forslag om at øge anvendelsen af SKI aftaler og øget digitalisering ved publicering af politikker. Der budgetteres med en besparelse på DKK 250.000. Det er et skridt i den rigtige retning. Men måske ikke så ambitiøst når vi tager i betragtning at det er DKK2.4 mia. vi skal have på plads. Venstre mener at Rødovre Kommune i endnu højere grad bør prøve prisen på indkøb af varer og ydelser

Der er også foreslået en besparelse på DKK 2.000.000 i administrationen stigende i til DKK 4.000.000 i overslagsårene. Og det er helt i tråd med det ønske vi har i Venstre med at få gjort flere kolde hænder varme.

Der er også foreslået en besparelse på næsten 1 mio. Ved at foretage en tidlig indsats for de forsikrede ledige. En god idé som vi gerne vil være med til at udvide på kontanthjælpsområdet.

I budgetforslaget er der endnu engang foreslået sommerferielukning i Rødovre Kommunes pasningstilbud. Venstre mener ikke at vi skal foretage forringelser på dette område. 1. oktober ophæves lukkeloven og det vil stille krav til endnu mere fleksible pasningsmuligheder i fremtiden.

Vores pasningstilbud er et af de vigtige parameter som Rødovre Kommune kan bruge for at tiltrække nye borgere der kan være med til at udvikle kommunen. Det er derfor ikke et forslag som Venstre vil kunne bakke op omkring.

Et andet parameter som børnefamilierne bruger som pejlemærke er vores folkeskoler. Det er derfor på tide at vi får kigget vores skolestruktur efter. Har vi den folkeskole som vi ønsker. Eller er der mulighed for at indrette vores skolestruktur bedre.

Skal vi fortsat indskrive i 6 skoledistrikter eller vil der være en fordel i at indskrive i 1 distrikt. Skal vi fortsat have 6 skoler med 0-9 klasse. Eller skal vi have 3 skoler med 0-4 klasse og 3 skoler med 5-9 klasse. Eller skal vi have 4 skoler med 0-6 klasse og 2 skoler med 7-9 klasse.

Der er mange muligheder. Og i Venstre mener vi at det er nu at vi skal have fundet ud hvordan Rødovres skoler bliver endnu bedre.

Samtidig mener vi også at vi skal have sat gang i IT handleplanen. Hvis vi skal have mulighed for at tilbyde vores skoleelever de bedste og nyeste læringsmetoder. Så skal vi i gang nu.

Der har i den sidste været en del summen omkring en udbygning af Viften. Et ønske om at udvide caféen til også at indeholde kantinedriften for Rødovre Rådhus. Et projekt på DKK 8-9 mio. I Venstre mener vi ikke at det er det rigtige tidspunkt at bruge så mange af borgernes penge. Rødovre Centrum er ved at foretage en større udvidelse at ”Danmarks bedste butikscenter”. Og der vil blandt andet komme biograf med flere sale o.s.v.

Og indtil vi har set hvilken betydning det kan få for Viften. Mener vi ikke at det vil være fornuftigt at bruge DKK 8-9 mio. Så vil vi hellere bruge pengene på at udvikle vores skoler, daginstitutioner og tilbuddene til ældre.

Ved sidste års budgetforhandlinger. Var det Venstre der satte Vestbadet på dagsordenen. Vi fremlagde det forslag at der skulle fremlægges en handlingsplan for hvilke udfordringer som Vestbadet står over for. Og samtidig undersøge muligheden for evt. at sælge Vestbadet og indgå i et OPP (Offentligt Privat Partnerskab).

I januar fik vi den melding at der ville komme en rapport vedr. Vestbadet i maj måned. Den blev så udskudt til efter sommerferien. Vi venter stadig på rapporten. Men håber at den snart bliver fremlagt så vi kan komme videre med Vestbad sagen.

Man får næsten lyst til at kalde den for Rødovres helt egen Watergate. I Venstre mener vi stadig at muligheden for et OPP bør undersøges. Så der kan komme styr på driften af Vestbadet.

Der skal ikke være nogen tvivl om at Venstre gerne vil Vestbadet. Men at bruge bassinet som ønskebrønd kan vi ikke byde borgerne.

Vi ser frem til gennemgangen af de tekniske rettelser og forhandlingerne på Borgmesterkontoret. Og vil arbejde for at borgernes penge bliver brugt fornuftigt og med god samvittighed over for dem der bidrager til fællesskabet.

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top