Socialdemokratiet: “Vi vil se på de store velfærdsbesparelser”
POLITIK Kommunalbestyrelsen forhandler i disse dage Rødovres budget for 2013. Socialdemokraterne vil gerne have besparelserne på skole- og socialområdet ud af budgetforslaget. Læs her, hvad ordfører, Britt Jensen sagde under 1. behandlingen.

Generelt om den økonomiske tilstand i Rødovre
Rødovre er en veldrevet kommune med god service og velfærd til vores borgere – ikke mindst de dårligst stillede borgere, der har allermest brug for velfærden. Vi har altid sat en ære i, at sikre vores borgere en ordentlig service.

Det er ikke altid lige let – det er en balancegang – specielt ikke, når krisetegnene fortsat kan mærkes, ledigheden stiger, og vi samtidig skal overholde serviceudgifterne og de rammer, der sættes fra centralt hold.

Annonce

Og vi har heldigvis klaret os godt igennem, og det er værd at nævne, at vi netop har behandlet dette års ½ års-regnskab, hvor vi kommer ud med et godt resultat og overholder kravene til serviceudgifterne.

Og det er et godt udgangspunkt for næste års budgetforslag, der – lige nu – indeholder forskellige forslag til effektiviseringer og serviceændringer, hvoraf flere betyder forringelser for borgerne – forslag som Socialdemokratiet meget gerne vil undgå. Især de store besparelsesforslag på Social- og skoleområderne.

Og heldigvis er der forlydender om, at den kommunale økonomi er blevet forbedret efter de centrale forhandlinger mellem regeringen og KL.

Rødovre – en kommune med god velfærd og mange tilbud
Rødovre en kommune med mangeartede tilbud til alle grupper. Vi er en kommune med et godt omdømme og stor optimisme blandt vores borgere – hvilket bl.a. underbygges af en stor tilflytning af børnefamilier.

Rødovre er en god kommune for vore ældre og borgere med handicap – fysiske såvel som psykiske. Vi har ambitiøse visioner for den sociale velfærd, for folkeskolen og de kulturelle muligheder i Rødovre. Og vi har en høj borgertilfredshed med de tilbud, vi giver borgerne. Hvilket er dokumenteret ved flere lejligheder – og senest med høj tilfredshed i de netop offentliggjorte tilfredshedsundersøgelser for daginstitutionerne.

Også de årlige tilsynsrapporter på de sociale institutioner viser et stort engagement fra personalets side og stor borgertilfredshed.

Det er der ikke mange kommuner, der kan gøre os efter!

Og sådan skal det blive ved med at være i en socialdemokratisk ledet kommune.

Løbende udvikling af tilbud i RødovreDet er vigtigt, at Rødovre er en kommune med attraktive tilbud til borgerne – både de – som har brug for social service, men også de mange, som aldrig får brug for de sociale tilbud. De benytter også kommunen – bare på en anden måde.

Det er naturligvis også baggrunden for vores satsning på udvikling af de store kernevelfærdsområder i Rødovre. Her tænker jeg bl.a. på:
– Vores flotte idrætsfaciliteter
– Kvalitetsudvikling af folkeskolerne med bl.a. IT handlingsplan med smartsboards i alle klasseværelser
– Løbende udbygning og renovering af skolerne med skolehandlingsplanen
– Fokus på ungeledigheden og mange beskæftigelsesinitiativer, der skal holde ledigheden nede
– Et velbesøgt og succesfuldt sundhedscenter
– Nye rehabiliteringsfaciliteter på Broparken – som kommer til sin ret, når kommunerne skal mere på banen i sundhedsindsatsen
– Nye moderne dagsinstitutioner
– Heerups plads i Rødovres gamle landsby
– Vores visionære arkitektkonkurrencer i centrale byområder i kommunen
– Senest åbner vi datastuer for ældre til forberedelse af digital kommunikation med alle borgere

Og sidst, men ikke mindst – er en række store og strategisk vigtige vejrenoveringer sat i værk bl.a. på Islevdalsvej og Rødovrevej.

Socialdemokratiske ønsker til budgettet
Socialdemokratiet inviterer til budgetforhandlinger – og i lighed med tidligere år, har vi helt naturligt en række ønsker til de kommende forhandlinger.

Det er helt centralt for os, at vi kigge på flere af velfærdsbesparelser, der ligger i budgettet på nuværende tidspunkt.

Det er drejer sig om lukkedagene på SFO- og institutionsområdet samt den store mio. besparelse på socialområdet – som jo reelt er de ’varme hænder’ i ældreplejen..

Vi ønske at sikre kernevelfærden og de socialt dårligt stillede borgere i kommunen. Uanset de økonomiske trængte tider, så er vi en socialdemokratisk kommune, der behandler de svageste borgere ordentligt. Og derfor ønsker vi at forhandle om fjernelse af de førnævnte forslag fra budgettet.

Folkeskolen er en af de vigtigste institutioner i vores samfund og vi har en meget stor forpligtelse til at sikre vores børn og unge en god skoleuddannelse. Folkeskolen i Rødovre skal være i ’verdensklasse’. Og derfor ønsker Socialdemokratiet – i lighed med tidligere år – at drøfte investeringer ift. skolehandlingsplanen.

Hertil kommer vores ønske om, at sikre en yderligere digitalisering af folkeskolen – og vi ønsker at diskutere den digitaliseringsplan for folkeskolen, som Børne- og skoleudvalget netop har behandlet i dette forår.

Vi ønsker også at sikre penge til sundheds- og dagtilbudsområdet og dermed bruge de midler de to områder får tilført på baggrund af kommuneforhandlingerne.

Vores forbedringsønsker til budgettet er alle sammen kernevelfærdsområder, der skal sikre Rødovres borgere – unge som ældre – gode udviklingsmuligheder.

AfslutningDet er en socialdemokratisk vision, at Rødovre er en god kommune at bo, leve og arbejde i.

Forskellige undersøgelser viser, at Rødovre er en meget populær kommune at flytte til i hovedstadsområdet – ikke mindst for børnefamilierne. Det er bestemt ikke så ringe og en klar indikator på, at vi – rent faktisk – er lykkedes med visionen om at skabe den gode kommune.

Det arbejde er Socialdemokratiet fortsat garanten for i Rødovre.
Og det er gennem årene lykkedes at samle kommunalbestyrelsen i brede budgetforlig.
Vi håber at kunne fortsætte denne tradition til næste år.

Og jeg vil indbyde de øvrige partier i kommunalbestyrelsen til forhandlinger om budget 2013.

Jeg vil afslutningsvis takke borgmesteren og administrationen for et godt og gennemarbejdet budget.

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top