Annonce

SF: “Konsekvenser må på bordet, så vi ikke handler i blinde”
BUDGET2013 SF´s Svend Erik Pedersen frygter at besparelser på det sociale område vil føre til personalereduktion. Ikke mindst fordi besparelserne på mindre sygefravær allerede er indregnet i budgetforslaget. Han vil derfor se på konsekvenserne først. Læs hele indlægget her.

Vi giver vore embedsmænd en bundet opgave hvert år: At udarbejde et forslag til budget for det kommende år – og vel at mærke et budget i balance. Endnu engang har de løst denne opgave – og det giver os et godt grundlag for diskussionerne om hvordan vi skal lægge linjen for det endelige budget.
Der er al mulig grund til at rose forvaltningen for dette arbejde – for det er ikke nogen simpel opgave med en enkel løsning.

Nedskæringer og effektiviseringer
I en kommune som Rødovre betyder befolkningsudviklingen at de grupper som trækker på de kommunale ydelser vokser mens de grupper som bidrager til skattebetalingen reduceres.
Når der samtidig i denne situation opstilles firkantede krav til kommunerne om at servicerammen ikke må stige – bliver diskussionen om budgettet i Rødovre grundlæggende til en diskussion om hvordan vi bedst muligt fordeler nedskæringerne.
Sådan har det været i mange år og sådan er det også denne gang. Forvaltningen har alene kunnet opnå balance ved at indbygge besparelser i form af nedskæringer og effektiviseringer.
Diskussionerne om det kommunale budget for 2013 starter på et tidspunkt hvor de pessimistiske toner for økonomien i Danmark er dominerende. Arbejdsløsheden er stigende og væksten i samfundsøkonomien har fået negativt fortegn.
Vi ser også i Rødovre denne negative udvikling ved at en stadig større gruppe af borgere står overfor truslen om at blive smidt ud af arbejdsmarkedet og blive permanent parkeret på kontanthjælp – hvis de da er så heldige at de kan få kontanthjælp. Lige nu er der ikke udsigt til at der bliver en plads til dem på arbejdsmarkedet indenfor en overskuelig fremtid.
Der er rigtig mange borgere, der vil blive ramt af forkortelsen af dagpengeperioden. Man skønner at der er 14.000 på landsplan – og der er mange af dem, der bor i Rødovre. Denne sag kan udvikle sig til den største sociale katastrofe i Danmark i nyere tid. Skal dette undgås vil det kræve en meget omfattende, effektiv og målrettet indsats. En indsats hvor både stat og kommuner må yde en ekstraordinær indsats. Denne ekstraordinære indsats skal der være plads til i budgettet.
Når udgiftspresset er stigende bliver diskussionen om budgettet mest en diskussion om hvordan vi begrænser skaderne mest muligt. Hvordan fordeler vi nedskæringerne så de gør mindst mulig skade ?
Ved vedtagelsen af budgettet sidste år tog vi hul på en målrettet indsats for at reducere sygefraværet. KB’s beslutning var dengang så stålsat og kontant at vi allerede ved vedtagelsen indbyggede besparelserne i de økonomiske budgetter. Heldigvis er der gjort en stor indsats med det resultat at sygefraværet faktisk er faldet markant.
Men personalebesparelsen ved reduktionen af sygefraværet er allerede indbygget i de fremskrevne budgetter og det betyder at vi allerede nu er inde i en proces hvor antallet af medarbejdere i de kommunale institutioner reduceres.
Når det budgetforslag, der nu fremlægges indeholder nye rammebesparelser i socialforvaltningen og centralforvaltningen kommer denne nedskæring oven i de allerede vedtagne reduktioner.
Skal disse personalereduktioner gennemføres som de er fremlagt må der gennemføres nøjere undersøgelser og analyser af hvad konsekvenserne af servicereduktionen vil blive. Konsekvenserne må på bordet så vi ikke handler i blinde.
Udover den generelle personalereduktion er der igen i år foreslået at daginstitutioner og SFO-er lukkes en uge i sommerferien. Dette har vi diskuteret før og selvom vi i SF slet ikke ønsker flere lukkedage for børnene kan vi godt gå ind i debatten når blot vi sikrer at der er alternative pasningsmuligheder for de børn hvis forældre ikke har mulighed for at holde ferie i denne periode. Spørgsmålet er jo så om man sparer det forventede beløb på denne måde.
I budgetforslaget er Islevgård slet ikke nævnt. Og teknisk set er det er naturlig nok.
Islevgård er et opholdssted for borgere med psykiske problemer – et opholdssted som vi har drevet sammen med Herlev kommune for puljemidler fra Socialministeriet. Islevgård har vist sin nytte for mange med et akut behov. Men Socialministeriets pulje løber ud til nytår – og hvis vi ikke gør noget vil vi miste dette værdifulde tilbud.
I SF mener vi at vi skal finde måder at fortsætte dette tilbud – meget gerne sammen med andre kommuner.
Vi har gennem en årrække talt om besparelser på elforbruget. Vi har indgået kurveknækkeraftaler og været enige om at det er vigtigt at reducere el-forbruget. Men det er ikke lykkedes.
Den tekniske udvikling giver i dag nye muligheder for at imødegå dette problem. For solen stråler dagen lang og det kan udnyttes til at dække en stor del af energibehovet.
Mange andre kommuner er allerede i gang med initiativer på dette område – og vi synes i SF at Rødovre også skal gå i gang med at etablere solcelleanlæg på kommunale institutioner for at dække en del af el-behovet. En skole har et stort energibehov – og bygningens store tagarealer kan udnyttes til at indvinde energi.
SF vil foreslå at kommunen starter projekter på dette område. Skolerne er vores første prioritet. For her kan energiøkonomien indgå som et naturligt tema i faget Natur & Teknik. Men vi tror på, at det også kan være rentabelt på andre af kommunens bygninger.
Selvom vi står med ryggen mod muren skal vi turde tage nye initiativer – for kun gennem forandring udvikler vi vores samfund.
Vi har længe argumenteret for at vi skal styrke kulturen i vores byrum. Og her har vores rådhusplads altid stået forrest som et tomrum. Kan vi gøre noget for at styrke vores kulturhus – Viften – med udadvendte aktiviteter – så er det en god sag.
Rødovre er en god kommune at leve i – det skal vi holde fast i og udvikle. Vi skal videre og vi skal turde at tage udfordringerne op.
I SF Rødovre glæder vi os til forhandlingerne om det kommunale budget for 2013.
Svend Erik Pedersen

Annonce
Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top