Konservative: “Låneoptag er problemet”
BUDGET 2013 Hvis der kan findes penge til det, vil Konservative gerne se på låneoptag og grundskyld. Læs hele Kim Drejer Nielsens indlæg fra førstebehandlingen af kommunens budget for 2013 her. Og se også de andre parters indlæg her på siden

Det forekommer mig, at budgetforslaget er endnu mindre realitetsbehandlende end det plejer at være. Mere end nogensinde er budgetforslaget præget af stor usikkerhed. Så mange ting har rykket sig, at dette års budgetforslag er præget af store usikkerhedsmomenter. Derfor er det også et glimrende initiativ at gruppeformændene i morgen er inviteret til en gennemgang af de tekniske ændringsforslag, så alle grupper har nogenlunde de samme forudsætninger.

På trods af de store usikkerhedsmomenter kan man imidlertid godt forholde sig principielt til budgetforslaget.

Annonce

For det første er der budgetteret med en besparelse på over 7 mio. kr. på det sociale område. På trods af svar på mine spørgsmål, så er denne besparelse stadig ikke særlig præciseret. For at vi kan støtte en sådan serviceforringelse, så kræver det, at vi får at vide præcis hvor og hvordan man har tænkt sig at udmønte besparelsen. Det er så ikke det samme som at det er acceptabelt. Det kan vi af gode grunde ikke udtale os om endnu.
Vi opfordrer til, at man også fremover præciserer serviceforringelser, som der i øvrigt også er tradition for.

For det andet budgetter man med et større provenu i grundskylden på 12 mio. kr.
I en tid med faldende realindkomster er der ikke brug for at ejere såvel som lejere, funktionærer og arbejdere såvel som arbejdsløse og førtidspensionister bliver ramt af en skattestigning.
Der er tale om et merprovenu, som i hvert fald vil ramme nogle borgere ret hårdt. I modsætning til kommuneskatten, som udgør en proportional del af ens indkomst, så rammer grundskylden mere tilfældigt. Den tager ikke hensyn til folks indkomst, og i modsætning til andre skatter og afgifter, så har man ingen mulighed for at tilpasse sig en ejendomsskattestigning.
Ud fra et samfundsøkonomisk syn, så har skattestigningen også den uheldige indvirkning, at den nedsætter privatforbruget yderligere. Et lavere privatforbrug er lig med lavere produktion og flere arbejdsløse. Regeringen siger selv, at man gerne vil have at folk bruger flere penge, men med større ejendomsskat opsuger man folks købekraft. Og det er ikke det vi har brug for.
Jeg er helt klar over, at merprovenuet skyldes den offentlige vurdering, og at kommunen ikke har nogen indflydelse på selve vurderingen. Men kommunen har indflydelse på grundskyldspromillen. Det vil derfor ikke være for meget forlangt, at man kompenserer kommunens borgere. Man kan nøjes med at budgettere med de samme 213 mio. kr. fra grundskylden som man får ind i 2012, i stedet for de 225 mio.

For det tredje er vi imod de massive stigninger i gebyrerne på renovationsområdet. Vi har allerede stemt imod ny affaldsordning. Derfor bliver det også et problem, når man allerede inden man kender resultatet af udbuddet medregner massive stigninger på taksterne for renovation. Om man så vil trække takststigningen ud af budgettet eller hvad man vil, det skal jeg skal ikke gå ind i hér.
Sidste års hovedanstødssten var for os, at der i 11. time blev budgetteret med lån for et tocifret millionbeløb udover hvad der allerede var indarbejdet i budgetforslaget. Som sædvanlig er det meget vigtigt for os hvordan det forholder sig på netop låneoptaget. Det er sjældent det låneoptag man budgetterer med i det oprindelige budgetforslag, der er problemet. Det er det heller ikke i år. Det er alt det ekstraordinære låneoptag som udgør problemet.

Endelig
vil vi gerne diskutere om der er noget vi fra politisk side kan gøre for at skubbe gang i byudvikling i kommunen, i særdeleshed i Islev og i Rødovre Syd. To glimrende byplanforslag er fremlagt. Nu mangler implementeringen. Og det haster. For detailhandlen skranter i de to bydele, og vi har som politikere et ansvar for, at bestemte bydele ikke sakker bagud.

Vi forventer, at såfremt der er vilje, så er der også vej til et budgetforlig. Med 13,3 mio. fra en ny udligningsordning og med sparede udgifter på 15 mio. på sygefraværet, så burde der være mulighed for at imødekomme politiske ønsker.
Vi ser under alle omstændigheder frem til gennemgangen af de tekniske ændringsforslag i morgen og til de kommende forhandlinger.

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top