Annonce

DF: “Vi kommer ikke uden om Vestbad og Sundhedscenter”
BUDGET2013 Allerede under 1. behandlingen af budgetforslage gjorde Dansk Folkeparti det klart, at de gerne vil snakke om Vestbad, Sundhedscenter, skoletimer, trafik og velfærdspakke. Læs Niels Spittaus indlæg under behandlingen her.

Opgaven for os er enkelt sagt at få konstrueret et budget i ballance.
Problemet i denne fase er imidlertid, at vi ikke har kendskab til resultatet af de tekniske ændringer, midtvejsreguleringer samt hvad vi ender med at få til rådighed på anlægsområdet.
Til forskel fra sidste år, har vi dog i år en aftale om, at vi i morgen mødes for at få et detaljeret indblik i bundlinien efter de førnævnte ændringer.
Det betyder forhåbentlig, at vi efterfølgende har et mere korrekt billede af det økonomiske råderum eller manglen på samme, når vi siden hen mødes til de egentlige drøftelser om budgettet for næste år.

Vore meldinger her og nu skal derfor ses som vor råskitse dækkende de emner der har speciel interesse for DF. Det drejer sig omfølgende:

Annonce

VESTBAD:
Vi kommer ikke udenom at får en drøftelse af situationen i Vestbad.
Vi er vidst alle klar over, at den kommende analyse vil vise, at der er store anlægsomkostninger i vente, og vi skal derfor nødvendingvis have nogle indikationer om hvorledes man forholder sig til dette spørgsmål, da det med sikkerhed vil påvirke anlægssiden og måske også driften.

VELFÆRDSPAKKE:
På sundhedsområdet mener vi at det nu er på tide, at man begynder at udnytte de elementer som var dele af grundlaget for at etablere et Sundhedcenter.
Centret har vist sin berettigelse hvad angår vejledning og behandling af mange borgere der døjer med de kende folkesygdomme, men for DF er det vigtigt, at man kommer i gang med initiativer på forebyggelsesområdet og dermed borgernes velfærd.

Vi ønsker at der afsættes penge til en direkte indsats til forebyggelse af specifikt, Diabetes2, Forhøjet kolesterol og Forhøjet blodtryk. En sådan Velfærdspakke kan selvfølgelig udbygges.
Netop den forebyggende indsats har været nedprioriteret, ikke kun i vor kommune men over hele landet.

Man kan naturligvis ikke måle resultaterne på kort sigt, men logikken er at forbedre borgernes velfærd på længere sigt og samtidig nedbringe omkostningerne til behandling.

På forbyggelsesområdet er det gået ligesom med vejret: alle taler om det, men man har ikke gjort noget ved det.

Det indebærer, at Sundhedscentret må påbegynde at markedsføre sig bedre end nu. Men det betyder også, at man må have personale til de simple blodprøver der kan påvise de førnævnte folkesygdomme ligesom personalet skal kunne tage blodtryk.
Sidst men ikke mindst, så er det nødvendigt at opfylder det første gennerelle krav til et Sundhedscenter: borgerne skal kunne gå ind direkte fra gaden i hele åbningstiden og uden forudgående tidaftale.

ARBEJDSMARKEDET/FLERE TIMER I MATEMATIK: Jobcentret har en hård kamp for at få de langtidsledige i arbejde.
Manglen på job er til at få øje på, men også manglen på kvalificeret arbejdskraft skal medtages. Jobcentrets indsats og resultater besværliggøres af det faktum, at for mange forlader folkeskolen med utilstrækkelige kundskaber i dansk og matematik.
Kommunalbestyrelsen har i enighed bevilget 30 timers ekstra danskundervisning for 8-9 klasserne, hvilket absolut er et positivt fremskridt som DF har ønsket i mange år, men mere danskundervisning gør det ikke alene.
Hvis vi skal forbedre de unges kvalifikationer og dermed Jobcentrets arbejdsbetingelser, så skal der også ske en forøgelse af antallet af time i matematik, for ellers kommer hverken jobsøgerne eller Jobcentret nogen vegne.

BYUDVIKLING/TRAFIKSIKKERHED: Vi har af førnævnte grunde ikke overblik over hvilke midler der er til rådighed på anlægsområdet, men vi bemærker, at der ikke er afsat den sædvanlige vejpulje hvilket må siges at være usædvanligt.
Vi har ved tidligere lejligheder ønsket at der skulle ske en byudvikling og DF har specielt fokuseret på trafiksikkerheden på Roskildevej i sammenhæng med en tiltrængt byfornyelse
af Damhustorvet.
Hvis vi skal tiltrække nye skatteborgere, så er det et af de steder hvor der kan sættes ind for rimelige penge, og hvis det samtidig giver større trafiksikkerhed, så er vi da på rette vej.

Det orienterende møde som vi er inviteret til i morgen, og dermed kendskab til mere eksakte økonomiske vilkår, vil være afgørende for vores endelige holdninger til budgettet for 2013.
Vi ser derfor frem til de kommende forhandlinger og takker for invitationen.

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top