Annonce

Underviser i 4 ud af 10 timer
Rødovres lærere bruger kun 40 procent af arbejdstiden på undervisning. "Men det giver ikke anledning til at skrue op for lærernes undervisningstid," understreger formand for Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen (A). Dansk Folkeparti er uenig.

“Lærernes kræfter bruges bedst i klasselokalet.” Sådan lød et af mange slogans, da kommunalbestyrelsen sidste år igen diskuterede at sætte lærernes undervisningstid i vejret. De seneste års fokus  på lærernes arbejdstid har medført, at lærerne i dag bruger en større del af deres arbejdstid på undervisning end tidligere.

Men det har været svært at sammenligne med andre, præcis hvor meget, fordi der indtil for nylig ikke fandtes statistikker på området.
“For at råde bod på det har Kommunernes Landsforening lavet en analyse af alle folkeskoler i kommunen. Bagefter er arbejdstiden blevet sammenlignet med øvrige kommuner,” oplyser formand for Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen (A).

Annonce

Han glæder sig over, at skolerne i Rødovre Kommune samlet set bruger 40,0 pct. af arbejdstiden på undervisning.

Også forældrekontakt
Dette placerer Rødovre over gennemsnittet blandt de undersøgte kommuner, som Børne- og Kulturforvaltningen kalder for bredt repræsenteret.
“Udover den egentlige undervisning bruger lærerne deres arbejdstid på fx forberedelse, møder for alle lærere, kurser og efteruddannelse, skole- bibliotek, konkrete opgaver og hverv, fx tilsyn med faglokaler, afgangsprøver og pædagogisk-administrative opgaver. Desuden fylder kontakt med forældrene en del,” siger Flemming Lunde Østergaard Hansen.

“Analysen viser, at vi har et veldrevet og effektivt skolevæsen, hvor pengene bliver brugt med omtanke. Det skal understøtte, at vores elever i de kommende år gerne skulle forbedre deres faglige resultater, så de bliver bedre rustet til at tage en ungdomsuddannelse. Analysen giver ikke anledning til, at vi i dette års budgetforhandlinger skruer yderligere op for lærernes undervisningstid,” tilføjer han.

Dansk Folkepartis Niels Spittau mener, det er selvmodsigende at sige, at analysen er tilfredsstillende og så samtidig konkludere, at det faglige niveau skal forbedres og at det ikke bliver et element i de kommende budgetforhandlinger.
“Faktum er, at analysen er acceptabel, men vi ved også, at Jobcentret har store problemer med de unges manglende kundskaber. Når vi så tillægger, at elevernes resultater i kommunens skoler halter bagefter i forhold til privatskolerne, så skal der ske noget hurtigt,” siger Niels Spittau, der vil bringe behovet for flere timer i matematik op i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.

“I år har en enig kommunalbestyrelse forhøjet danskundervisningen med 30 timer, og samme kommunalbestyrelse har fokus på mulighederne for at omlægge lærernes reelle undervisningstid. Nye analyser om sygefravær, vikartimer og de af lærernes arbejdsområder der kan påvirkes, kan være mulige løsninger. Jeg forstår ikke, at Skoleudvalgsformanden på forhånd udelukker dette, for han ved som vi andre, at KL har et specielt stort fokus disse områder. For det haster med forbedringer,” slutter Spittau.

40 PROCENT: Lærerne i Rødovre arbejder mere end gennemsnittet. Foto: Brian Poulsen

Fakta

Kommune                                                               Pct.

Odsherred                                                               37,6 %
Varde                                                                        37,8 %
Ballerup                                                                   38,7 %
Herning                                                                    38,8 %
Struer                                                                       38,9 %
Halsnæs                                                                   39,1 %
Sorø                                                                          39,1 %
Vallensbæk                                                             39,3 %
Egedal                                                                      39,3 %
Gladsaxe                                                                 39,5 %
Albertslund                                                             39,5 %
Høje-Taastrup                                                        39,6 %
Kalundborg                                                             39,8 %
Glostrup                                                                  39,8 %
Middelfart                                                               40,0 %
Rødovre                                                                  40,0 %
Tønder                                                                     40,2 %
Holbæk                                                                    40,7 %
Vordingborg                                                           40,9 %
Randers                                                                   41,6 %

Gennemsnit                                                            39,6 %

Kommentarer

1 kommentar om “Underviser i 4 ud af 10 timer”

  1. Flemming Lunde Østergaard Hansen siger:

    Jeg er ikke uenig i, som Niels Spittatu ellers skriver, at nye analyser om sygefravær, vikartimer og de af lærernes arbejdsområder der kan påvirkes, kan være mulige løsninger.

    Det jeg blot bemærker er, at jeg ikke mener, at vi ifm. Budget 2013 skal lægge op til, at den del af tiden, som lærerne er i klasselokalet og underviser, skal forhøjes. Det hænger bl.a. sammen med, at skolerne er igang med at gennemføre et meget stort og omfattende initiativ for de ældste elever med stor fokus på øget faglighed. Hvis dette initiativ skal blive en succes, kræver det stort samarbejde og koordinering lærerne imellem, samtidig med at der skal være stor elevkontakt, som ligger udenfor den almindelige klasseundervisning. Disse ting kræver tid.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top