Annonce

På eget ansvar
specialundervisning: Et stort flertal i kommunalbestyrelsen har besluttet, at penge til specialundervisning bliver lagt ud på skolerne. Det drejer sig om i alt op til 22 millioner kroner, der fremover skal følge de elever, som har brug for ekstra støtte.

Flere elever skal inkluderes i normalundervisningen. Derfor skal 22 millioner kroner, som i dag er bundet til forskellige tilbud, der på forskellig vis støtter op om elever med særlige behov, fremover følge eleverne.
“Det indebærer, at skolerne skal ‘købe’ undervisning i kommunens specialtilbud. Det er skolens leder, som visiterer til tilbuddet efter rådgivning fra PPR. Formålet med omlægningen er, at skolerne i højere grad skal tilskyndes til at inkludere flere elever i ‘normalundervisningen’, forklarer Flemming Lunde Østergaard Hansen (A).

Skeptiske
Det er dog langtfra alle, der er lige begejstrede for beslutningen om mere inklusion.
“Vi er meget skeptiske overfor den nye struktur. Vi synes strukturen fungerer godt som den gør i dag. På de centrale specialtilbud er der over en årrække opbygget en særlig professionalisme og eks-pertise. Det professionelle miljø risikerer man, bliver brudt op. Det er tvivlsomt om de enkelte skoler kan løfte opgaven lige så godt som man gør på nuværende tidspunkt,” siger Konservative Kim Drejer Nielsen, der stemte imod i kommunalbestyrelsessalen.

Annonce

Han er især bekymret for, at de børn man ønsker at inkludere i normalundervisning, skal leve op til et normalitetsbegreb, som de måske ikke kan leve op til.
“Jeg er bange for, at vi kommer til at se, at inklusion ikke vil være det bedste for ganske mange af de berørte børn,” siger Kim Drejer Nielsen.

Den frygt deler Flemming Lunde Østergaard Hansen dog ikke.
“I Rødovre har vi i dag en række specialtilbud, fx gruppeordninger for elever med autisme, gruppeordninger for elever med ADHD, specialklasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, Ordblindeskolen og Skovmoseskolen. Disse tilbud vil fortsætte. Fremover vil tilbuddene i højere grad skulle støtte op om de skoler, som ikke selv har en tilsvarende ekspertise, men som har elever, som har udfordringer,” understreger Flemming Lunde Østergaard Hansen.

Skoleårene 2012/2013 – 2013/2014 bruges til opkvalificering af lærere på de enkelte skoler. Ændringerne indfases fra august måned 2013.

Der er ingen tvivl om, at spørgsmålet om inklusion og specialundervisning er en dyr varm kartoffel. Både Konservative og en tillidsmand fra Rødovre Skole har indrykket læserbreve om sagen i vores trykte avis, som man kan læse mere om i denne uges udgave på side 9 og 10.

Deltag selv i debatten her på vores hjemmeside, eller send et indlæg til andre@rnn.dk

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top