Annonce

Millioner på vej til daginstitutionerne
boern1-e1458033139685.jpg
Der er cirka fem millioner kroner på vej til at forbedre normeringerne i Rødovres daginstitutioner. Men hvordan pengene helt præcis skal bruges, kan godt gå hen og blive lidt af en diskussion. Foto: Red.
bedre normeringer Der er langt fra Christiansborgs bonede gulve, til puslebordet i den lokale vuggestue. Vi har derfor sat formanden Børne- og Skoleudvalget i stævne med pædagogernes fællestillidsmand i Rødovre for at få besvaret, hvordan børn og forældre kommer til at mærke de 500 millioner kroner, som regeringen har sat af til at forbedre normeringerne i daginstitutionerne.

Børnene i Rødovre Kommunes daginstitutioner får med en stor økonomisk indsprøjtning sandsynligvis bedre forhold næste år. “Men det er også stærkt tiltrængt,” mener man i pædagogernes fagforeningen BUPL. Regeringen og Enhedslisten har aftalt at bruge 500 millioner kroner til at forbedre normeringerne i institutionerne, men hvilken institution trænger mest?
Hvem skal have en ekstra pædagog, og hvem må rykke rundt internt for at leve op til forventningerne om forbedrede normeringer? Regeringen og KL har nu fordelt en halv milliard kroner til at forbedre normeringerne i børneinstitutionerne, men hvor mange af dem går præcis til Rødovre, og hvordan skal de bruges?
“Det fremgår af økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening, at de 500 mio. kr. som regeringen og Enhedslisten afsatte i forbindelse med finansloven for 2012 til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem, bliver fordelt som et tilskud til kommunerne ud fra antallet af 0 til 5-årige børn i kommunen. Det indebærer, at Rødovre Kommune får tre til fire millioner kroner. Hvordan pengene skal bruges, forventer jeg, bliver besluttet som en del af forhandlingerne om næste års budget. Det er i den forbindelse vigtigt, at vi får mest muligt ud af pengene. Hvad pengene skal gå til, herunder hvordan de skal fordeles, vil vi derfor overveje nøje,” siger udvalgsformand, Flemming Lunde Østergaard Hansen (A).
Sandheden skal man normalt høre fra børn og fulde mennesker, så vi har spurgt en af dem, der kender børnene bedst, Lena Grønsund, fællestillidsrepræsentant for pædagogerne i Rødovre.
“Jeg håber meget, at Rødovre Kommune kommer til at fordele sin andel af pengene mellem alle kommunens daginstitutioner. For alle trænger til bedre normeringer,” siger Lena Grønsund.

Dårligt arbejdsmiljø
Hun mener, at det er sidste udkald, hvis man skal forbedre pædagogernes og dermed også børnenes arbejdsmiljø.
Rødovre Kommunes egen helt nye undersøgelse af arbejdsmiljøet viser da også, at arbejdspresset på institutionerne er stort. Hele 42 procent af medarbejderne i institutionerne mener ikke, at der er en passende balance mellem mængden af opgaver og den tid, de har til rådighed. På Rødovre Kommunes folkeskoler er det 18 procent af medarbejderne, der ikke vurderer, at de har tid nok, og til sammenligning er tallet i hjemmeplejen 29 procent. En tredjedel af pædagogerne siger desuden, at der er forhold på arbejdspladsen, der kan resultere i sygefravær.
“Når pædagogerne har for mange opgaver, så berører det desværre også pædagogikken og dermed børnene. Det er ikke sundt for børn og voksne. Derudover er det uøkonomisk,” siger Lena Grønsund.

Annonce

Ambitioner i ubalance
“Der er ingen tvivl om, at medarbejderne på dagtilbudsområdet har store ambitioner for deres arbejde. I den forbindelse kan tid være en mangelvare. Og det viser ‘Personalebarometer 2011’ også. Det er vigtigt, at den manglende tid ikke opleves som et individuelt problem. Ideen med en undersøgelse af arbejdsmiljøet er da også, at man både inden for det enkelte område, her dagtilbudsområdet, og på den enkelte arbejdsplads drøfter resultatet af undersøgelsen. Når det drejer sig om balancen mellem opgaver og tid, er det for eksempel relevant at drøfte, hvilke opgaver det især er et problem, at der ikke er tid til. Og i forlængelse heraf drøfte, om der kan gå tid fra andre opgaver til disse opgaver. At nogle medarbejdere oplever en ubalance mellem tid og opgaver, kan vi desværre nok ikke komme helt uden om,” svarer Flemming Lunde Østergaard Hansen og tilføjer:
“Politisk har vi gennem de senere år, hvor der har været behov for at finde penge, forsøgt at friholde personalet for nedskæringer. Det er lykkes et stykke hen ad vejen, ved at vi fx har fået flere penge ved at sætte forældrebetalingen op, og ved at vi har udvidet antallet af lukkedage.”

Gammelt problem
Allerede i 2008 problematiserede Rødovres pædagoger arbejdspressets konsekvenser for pædagogikken. I en undersøgelse, pædagogernes fagforening har foretaget i 12 hovedstadskommuner, gav alle Rødovre-pædagogerne, der deltog i undersøgelsen, udtryk for, at der var for lidt personale i forhold til antallet af opgaver, hvis pædagoger skulle udføre et godt pædagogisk arbejde.
Derfor håber Lena Grønsund også, at den nye aftale mellem regeringen og Enhedslisten nu endelig vil få kommunerne til at gribe fat om problemets rod.
“Vi skulle meget gerne i gang nu med at få forbedret normeringer på daginstitutionerne. Det har været tiltrængt længe. Jeg håber ikke, at regeringen løber fra sine udsagn om at ville skabe varige løft af kvaliteten i institutionerne,”siger Lena Grønsund.
Men selvom der heller ikke er noget der tyder på det, så skal man ikke tro, at den økonomiske indsprøjtning er en vaccine mod pædagogernes fravær.

Renoveringer hjælper
 “Arbejdet med børn indebærer risiko for sygefravær. Medarbejderne i vores dagtilbud er i daglig kontakt med børn, som kan smitte. Det udgangspunkt kan vi ikke lave om på. Vi kan imidlertid opfordre forældrene til, at de holder syge børn hjemme, indtil smitterisikoen er væk, og at der er stor fokus på fx håndhygiejne blandt børnene. De fysiske rammer har naturligvis også betydning for medarbejdernes velvære på arbejdspladsen. Her arbejder vi løbene på at forbedre forholdene,” siger Flemming Lunde Østergaard Hansen.
“Senest har vi besluttet, at alle stuer i daginstitutionerne, hvor der er behov, skal males i løbet af i år. Vi har også gennem flere år brugt mange penge på at renovere legepladser, så de bliver mere indbydende for børnene. Det kan medføre mere tid i det fri, hvilket kan reducere smitterisikoen fra børn til voksne,” tilføjer han. Udvalgsformanden understreger, at sygefraværet faktisk allerede er blevet mindsket.
“Det er i øvrigt værd at bemærke, at sygefraværet blandt medarbejderne på dagtilbudsområdet er faldet meget markant de senere år. Fra lige godt 7 pct. i 2008 til godt 5 pct. i 2011. Det skyldes en stor indsats på de enkelte arbejdspladser. En indsats som har båret frugt. Og en indsats som betyder, at der alt andet lige er flere medarbejdere til at løse opgaverne i den enkelte institution.”

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top