Annonce

Væk den sovende bydel til live
WEB_rodovre_skilt.jpg
Foto: Arkiv
fremtidens by ”Undskyld jeg afbryder, men jeg vil bare gerne sige, at jeg bliver nødt til at gå nu, ellers er det nemlig umuligt at komme til Islev så sent.” Med de ord og et stort bifald forlod en Islevborger kort før lukketid tirsdagens cafédebat om Rødovres fremtid. Og der mangler transportmuligheder og liv i den sovende bydel.

Bedre infrastruktur og mere detailhandel står øverst på ønskesedlen i Islev. Når borgerne i Rødovre Nord kigger i krystalkuglen kan de forhåbentlig allerede i dag skimte konturerne til en bydel, der i løbet af de næste 10 år vil se helt anderledes ud.

I Ungdomsbyen forsøger det statsejede ejendomsfirma Freja at sælge eller byudvikle de mange tusinde kvadratmeter, og ikke langt derfra håber kommunalbestyrelsen at få forhandlet en ny letbanestation på plads, der vil give mulighed for at blande bolig og erhverv og skabe liv på en helt ny måde.

Annonce

”Vi har rigtig meget fokus på at skabe liv i Islev, og ser hele tiden på, hvordan vi kan hjælpe hele området uden at trække noget væk fra torvet. Der er flere nye gode boliger på vej, men der er stadigvæk brug for initiativer, der gør det attraktivt at investere i detailhandel og kulturelt liv. Derfor arbejder vi på at åbne underføringen under motorvejen,” forklarer borgmester Erik Nielsen.

Åbningen under motorvejen er også en del af det vindende arkitektforslag for området. Islev ID hedder de unge arkitekters bidrag, der forsøger at omdanne Islevbrovej til én lang livgivende rygsøjle.

En rygsøjle, som borgerne på mødet dog håber at få forbundet bedre med resten af Rødovre.

Det vil de unge arkitekter

Med Europankonkurrencen i Islev fik Rødovre Kommune flere visionære bud på, hvordan det

rige hverdagsliv i Islev kan styrkes.

Konkurrencen belyste, hvordan der kan skabes nye mødesteder i Islev, som inviterer til aktiv brug af byrummene og hvordan der kan skabes nye interessante funktioner med trygge rammer for hverdagslivet. Derudover satte konkurrencen fokus på, hvordan Islevs identitet og karakter kan styrkes, så det i fremtiden bliver nemmere at trække nye beboere og brugere til. Herunder ønskede kommunen at få belyst, hvordan der kan skabes en bæredygtigstyrkelse af detailhandelen. Et andet vigtigt parameter i konkurrencen var

at få belyst, hvordan der kan skabes gode trafikale forbindelser i konkurrenceområdet for såvel gående, cyklende og bilister samt at få belyst hvordan konkurrenceområdet kan forbindes med den øvrige del af kommunen. Social bæredygtighed og det rige hverdagsliv er en vigtig ressource i Rødovre. Derfor blev der også lagt vægt på skabelsen af nærhed og tilgængelighed til servicefunktioner og byrum i konkurrencen ligesom det blev vægtet højt at bymiljøet inviterer til en bæredygtig livsstil. For at få så realistiske og realiserbare bud som muligt, skulle deltagerne beskrive en logisk tidsrækkefølge for gennemførelsen af projektet samt udvikle en klar strategi for hvordan udviklingen af området kan kickstartes.

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top