Annonce

Flyvende erhvervsliv
fremtidens by Rødovre skal ikke have to store handelscentre, men derfor kan der godt rejse sig et erhvervscenter i Islevdalkvarteret.

Den nye motorvejssammenfletning og muligheden for en kommende letbanestation i nærheden kan puste nyt liv i Islevdalkvarteret.

Det spår i hvert fald kommunens byplanlæggere, der har regnet sig frem til, at man i fremtiden kan komme fra Islevdalvej til lufthavnen på kun 20 minutter.

Annonce

Det giver området en vis tiltrækningskraft fro forskellige typer af virksomheder, som med borgmesterens ord dog ikke må bruges på den forkerte slags butikker.
”Vi skal ikke ud i en situation, hvor vi får to gange Rødovre Centrum. Det er ikke hensigtsmæssigt kan vi se fra de af vores venskabsbyer, der står i samme situation. Til gengæld har jeg ikke oplevet en så stor befolkningstilvækst af personer i den erhvervsdygtige alder, som vi har nu, i de sidste 18 år, og det skal vi smede videre på,” siger Erik Nielsen. Helhedsplanen for Islevdalkvarteret skal derfor imødekomme de seneste års ændringer i erhvervsstrukturen og skabe et attraktivt erhvervsområde til fremtidens erhverv, der kan være med til at styrke Rødovres erhvervsprofil og tiltrække virksomheder og nye indbyggere.

Men der ønskes også, at erhvervsområdet kan leve op til både nutidens og fremtidens krav til bæredygtig byudvikling.

Det er især mere plads, som virksomhederne efterspørger, men hvad siger borgerne?

”Nogle ønskede en lokalplan, der sætter grænsen for mængden af støj fra området, blandt andet ved at definere hvilken type virksomheder, som må være der. Hvis der kommer flere virksomheder til området, eller mere trafik, viser resultatet af cafédebatten, at der kan blive brug for tiltag, der kan lede trafikken uden om boligvejene, og som kan sørge for, at området fremstår pænt.

Flere borgere understregede dog, at Rødovres arbejdspladser ikke skulle fastholdes for enhver pris, men, at det var en fordel for både borgere og virksomheder, hvis erhvervsområderne var samlet ét sted.

 

FAKTA

Set i lyset af de seneste års udvikling og ændringer i erhvervsstrukturen i hovedstadsområdet, ønsker Rødovre Kommune at skabe en helhedsplan for Islevdal Erhvervskvarter. En helhedsplan, der kan imødekomme et stigende behov, især for mindre pladskrævende erhverv. Ved at omdanne området og åbne for de mindre pladskrævende erhverv, kan der skabes flere arbejdspladser, hvilket skal være med til at styrke livet i og brugen af området. Et centralt element i den kommende helhedsplan bliver at styrke områdets attraktion og tiltrækningskraft, ved at sætte fokus på et udvidet erhvervsliv samt en styrkelse af områdets fysiske kvaliteter. En væsentlig forudsætning for områdets tiltrækningskraft er lokaliseringen i forhold til det infrastrukturelle netværk. I kraft af den nye tilkobling, mellem Motorring 3 og  Frederikssundsmotorvejen er Islevdal Erhvervskvarterets lokalitet blevet endnu mere attraktiv. Motorring 3  tangerer hovedstaden og skaber i et nationalt perspektiv forbindelse til det nordlige og sydlige Sjælland. Set i et europæiskperspektiv forbinder Motorring 3 hovedstaden med det nordlige og sydlige Europa. Frederikssundsmotorvejen forbinder hovedstaden med det vestlige Sjælland, og krydset mellem de to motorveje udgør på den måde en vigtig ankomst til såvel hovedstaden som til Rødovre. Et andet vigtigt potentiale er forbindelsen til Københavns Lufthavn. I kraft af motorvejsforbindelsen er det muligt at komme til Københavns Lufthavn på kun 20 minutter.

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top