Annonce

Revideret ældrepolitik i høring
Blog - Grå Guldkorn En revideret ældrepolitik er nu sendt i høring i SeniorRådet, Handicaprådet og de forskellige frivillige foreninger på ældreområdet.

Høringsperioden strækker sig fra slutningen af november til 17. februar, hvor høringssvar skal være afleveret.

I 2005 udkom Rødovre Kommunes første ældrepolitik.

Annonce

Forud for vedtagelsen af den første ældrepolitik, har  der været afholdt mange møder, samt afholdt en konference på Ørbygård.

I forbindelse med den vedtagne ældrepolitik i 2005, blev der nedsat en følgegruppe, som skulle følge op på de forslag til handleplaner, der var beskrevet i det inspirationskatalog der fulgte med .

SeniorRådet har haft 3 repræsentanter i følgegruppen.

I 2011 har en projektgruppe arbejdet med den nu udsendte reviderede ældrepolitik, her har SeniorRådet  været repræsenteret med 2. så vi har været med  til at påvirke og formulerer den ældrepolitik der nu er til høring.

Nu er det ikke alle ønsker man får opfyldt, når man deltager i sådan en gruppe, så vi vil givet have forslag til ændringer i vores  høringssvar.

Det er politisk besluttet at følgegruppen nedlægges.

Der vil fremover gøres status på ældrepolitikken og udarbejdes handleplaner en gang årligt, som skal sendes til høring i SeniorRådet og Handicaprådet.

Så  vi vil i SeniorRådet  få mulighed for at gøre vores indflydelse gældende, på en mere aktiv måde.

Vi vil komme med forslag  handleplaner og mulighed for at føre dem ud i livet, og vi er parate til den arbejdsopgave.

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top