Annonce

Dobbelt så mange deltager i skraldeforsøg
WEB_skraldemand03_160911_BP1.jpg
I sidste uge startede forsøget med at sortere skrald blandt 75 familier i Rødovre. I næste uge bliver det tal fordoblet, fordi ønsket om at deltage i forsøget har været meget højere end forventet. Foto: Arkiv
skrald Ønsket om at deltage i Rødovres forsøgsordning med skraldesortering har været så stort, at kommunen nu fordobler antallet af forsøgskaniner, der skal til at bruge de såkaldte 'skraldetanter'.

I sidste uge begyndte 75 Rødovrefamilier at sortere deres affald. I alt skal 150 forsøgsfamilier til at bruge de såkaldte skraldetanter, hvor affaldet deles op i todelte beholdere. Når ordningen indføres for alle i foråret 2013, vil det give 3.500 tons mere affald til genbrug.
Dermed bliver Rødovre en af de første kommuner i landet, som giver borgerne mulighed for at sortere så mange typer affald i beholdere ved husstanden. Nu kan affaldet ryge direkte fra køkkenet ud i beholderne, og man slipper for besværet med at opbevare affaldet i køkkenet eller kælderen, bundte aviser og stille frem i klare plastsække.

EU-krav
Samtidig sikrer Rødovre Kommune, at man imødekommer nye EU-krav, som ellers ville have sat kommunen under pres i 2015. Her skal kommunerne i Danmark senest have indført indsamlingsordninger for papir, plast, glas og metal. Det krav er opfyldt via indsamlingen på genbrugsstationerne, men senest i 2020 skal mindst 50 procent af materialerne genanvendes. Det er dette krav, som Rødovre Kommune vil imødekomme med den nye affaldsordning.
“Miljøet er en af de store vindere med 3.500 tons mere til genanvendelse frem for forbrænding. Det er nødvendigt, at vi æn- drer vores vaner og bliver endnu bedre til at sortere, hvis vi skal nå vores ambitiøse mål,” siger Svend Erik Pedersen, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Rødovre Kommune.

Annonce

Arbejdsmiljø
Det er dog ikke kun kravene om, at vi skal genanvende mere af vores affald, som ligger til grund for Rødovre Kommunes ønske om at indføre et nyt affaldssystem. Hensynet til skraldemændenes fysiske arbejdsmiljø er også et vigtigt argument. Med de nye beholdere slipper skraldemændene for at løfte og håndtere det affald, som nu bliver smidt direkte i beholderne.
“Vi er klar over, at det bliver en udfordring for os alle sammen, at vi skal til at ændre vaner og sortere mere af vores affald. Borgernes mening og erfaringer er vigtige for os, og vi er meget positivt overraskede over, hvor mange familier som har kontaktet os, for at være med i forsøgsordningen. Vi er rigtigt glade for, at de vil bidrage med deres erfarin- ger til at hjælpe os med at udforme den endelige ordning,” siger Svend Erik Pedersen.
De 150 familier, som deltager i forsøgsordnin- gen vil derfor løbende blive spurgt, hvordan de oplever hverdagen med “SkraldeTanterne”, og de vil sandsynligvis også opleve, at der sker justeringer af ordningen i forsøgsperioden.
Den nye forsøgsordning kører fra uge 7, hvor de første 75 familier modtog deres to beholdere. I uge 11 modtager de næste 75 familier deres beholdere. I forsøgsperioden modtager deltagerne to beholdere med plads til papir og plast samt glas og metal.

Dagrenovation
Når kommunen indfører ordningen i hele kommunen til foråret 2013, vil alle villaejere også modtage en tredje beholder til dagrenovation og bioaffald. Beholderen med papir og plast tømmes hver fjerde uge, mens beholderen med glas og metal tømmes hver ottende uge. Den tredje beholder er til dagrenovation og bioaffald og tømmes hver uge.

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top