Annonce

Ny motorvej sender gift direkte i Fæstningskanalen
WEB_vestvolden02_02112_BP.jpg
Christina Kjellerup og Thomas Beyer konkludere i deres rapport, at indholdet at kobber i vandet i Fæstningskanalen højst sandsynligt vil stige, hvis man ikke få opført flere regnvandsbassiner. Foto: Brian Poulsen
forurening En ny rapport viser, at vandkvaliteten i Fæstningskanalen ved Vestvolden højst sandsynligt bliver forværret i forbindelse med udvidelsen af Motorring3. Flere regnvandsbassiner kan bremse udviklingen.

To geografi- og miljøbiologistuderende fra Roskilde Universitetscenter har i samarbejde med Rødovre Kommunes Tekniske Forvaltning, Agenda 21 og Danmarks Naturfredningsforening udarbejdet en rapport om vandkvaliteten i Fæstningskanalen ved Vestvolden.
Forurening fra de nærliggende motorveje har gennem årtier sat sine spor i kanalen og med udvidelsen af Motorring3 og den for nyligt åbne første etape af Frederikssundmotorvejen, vil mængden af forurening kun blive større.
Hvor stor mængden bliver og hvilke konsekvenser det vil få for den organiske vækst og dyrelivet på Vestvolden, tør de to studerende kun gætte på.
Der er ikke tidligere fortaget undersøgelser af vandkvaliteten i Fæstningskanalen på Vestvolden og derfor har de to RUC-studerende Christina Kjellerup og Thomas Beyer ikke haft tal at sammenligne med.

Dødelighed
De har derfor sammenlignet deres resultater med lignende projekter fra nabobyer og med tal fra Canadiske undersøgelser.
Tallene viser, at Fæstningskanalen allerede er forurenet, som følge af den tætte beliggenhed på Motorring3 og at udvidelsen af selv samme motorvej kan medføre en øget forurening af tungmetaller og det biologiske iltforbrug i kanalen.
“Man kan godt se at fæstningskanalen er belastet. Den er ikke dødssyg, men belastet,” forklarer Christina Kjellerup. Fæstningskanalen i Rødovre er opdelt i tre dele og ifølge den nye rapport, er det specielt den sidste del af Fæstningskanalen omkring Slotsherrensvej der er belastet.
“Rødovres del af fæstningskanalen er opdelt i tre bassiner som alle fungerer som søer. Tungmetaller og andet forurenet materiale bliver med årene ført langsomt gennem slusesystemet og i afsnittet tættest på Slotsherrensvej er der et meget højt indhold af bly og kobber, som kan medføre dødelighed blandt alger og småfisk,” fortæller Thomas Beyer.

Annonce

Regnvandsbassiner vil hjælpe
Christina Kjellerups og Thomas Beyers har i deres rapport hovedsageligt undersøgt iltforbruget i kanalen, for at finde ud af, hvor iltrigt eller fattigt vandet er, samt hvor meget bly der er bundfaldet i kanalen.
Stigningen i antallet af køretøjer på motorvejen betyder mere gift i Fæstningskanalen. Udlednin- gen af de giftige stoffer får ikke nogle konsekvenser på den korte bane, men Christina Kjellerup og Thomas Beyer spår, at det vil påvirke vandkvaliteten i en negativ retning om 10 år.
“Tingene sker ikke fra dag til dag, men over en længere årrække. Der findes måske sjældne planter på Vestvolden og hvis man vil sikre mangfoldigheden indenfor flora og fauna, så skal der ske noget,” advarer Christina Kjellerup og Thomas Beyer.
Der er flere faktorer der spiller ind, hvis udviklingen skal bremses, men en af de mest oplagte er flere regnvandsbassiner.
“Biler forurener og når der kommer flere biler på motorvejen, vil der komme mere forurening. En høj procentdel af tungmetallerne forsvinder efter en tur gennem et drænings- eller regnvandsbassin, men det er ikke alle steder, at spildevandet fra motorvejen bliver opsamlet i store regnvandsbassiner. Der er passager, hvor der ikke er regnvandsbassiner og her vil tungmetaller og andre giftige stoffer fra biler løbe lige ned i fæstningskanalen i Vestvolden,” lyder det fra Christina Kjellerup, inden Thomas Beyer opsummerer hele løsningen i en sætning:
“Hvis der ikke bliver bygget flere regnvandsbassiner, vil det sandsynligvis  påvirke vandkvaliteten i en negativ retning.”
Det ved man imidlertid godt i Rødovre Kommune, der på sigt vil etablere 12 regnvandsbassiner.

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top