Annonce

Hver tredje kan ikke holde på en blyant ved skolestart
WEB_tarzan-boernehave3_0709.jpg
Næsten halvdelen af de 718 Rødovrebørn i undersøgelsen har som minimum én motorisk svaghed. 5,5 procent har mindst tre svagheder og det kan gå ud over indlæringsevnen. Foto: Arkiv
motorik Næsten halvdelen af de 718 Rødovrebørn i undersøgelsen har som minimum én motorisk svaghed. 5,5 procent har mindst tre svagheder og det kan gå ud over indlæringsevnen. Undersøgelsen viser også, at der i Rødovre er langt flere piger med vanskeligheder end drenge og at 29,3 procent ikke kan holde ordentligt på en blyant.

Næsten hvert tredje barn der startede i indskolingen i 2009 til 2011 kunne ikke holde ordentligt på en blyant. Det viser tal fra en ny undersøgelse.
Rødovre Kommune har sammen med otte andre kommuner lavet et tværkommunalt samarbejde om børns sundhed. Ud fra 11 indikatorer som gang, hoppe, balance, håndgreb, gribe bold og stå på ét ben, har sundhejsplejersker i de ni kommuner undersøgt alle børns motoriske færdigheder ved indskolingen.
7839 børn har deltaget i undersøgelsen og i forbindelse med indskolingen i 2009/2010 og 2010/2011 er alle børn blevet undersøgt ud fra de 11 indikationer.
Sundhedsplejerskerne har sammenlignet tallene, med de tal de havde fra børnenes første leveår og tallene viser nu, at de børn der havde motoriske vanskeligheder som spæde, stadig har problemer når de skal starte i skole.
Lene Møller der er ledende sundhedsplejerske i Rødovre Kommune, tror at et stærkere samarbejde mellem forældre, sundhedsplejerskerne, skoler og daginstitutionerne kan være vejen frem.
“Når vi har børn i otte til 10 måneders alderen der stadig ikke kan det vi forventer af dem, så skal  forældrene og måske sundhedsplejersken i dialog med vuggestuen og råde forældre og daginstitutioner til, at der f.eks. skal leges mere med bolde og andre motoriske øvelser. Det bliver der allerede gjort i langt de fleste institutioner, men vi skal i endnu højere grad være bedre til at samarbejde, så vi sikrer os, at alle er opmærksomme på vigtigheden at den daglige motoriske stimulation,” forklarer Lene Møller.

Mødregrupper
Det vigtige samarbejde skal ifølge Lene Møller allerede ske i mødregrupperne, hvor sundhedsplejerskerne skal vejlede forældre i, hvordan man skal stimulere børn motorisk.
At lægge sit spædbarn på maven når de er vågne, og ikke kun sætte dem op kortvarigt, før de selv kan holde balancen, er blot nogle at de anbefalinger som sundhedsplejersken kommer med angående den motoriske udvikling til børn under et år.
Flest piger. På flere områder afviger tallene fra Rødovre Kommune markant i forhold til den samlede population.
For hvor der i den samlede undersøgelse af de i alt 7839 børn i de ni kommuner, er flest piger med motoriske vanskeligheder, altså mindst tre svagheder ud af de 11 indikatorer, så er tendensen lige omvendt i Rødovre. Her har 6,7 procent af de deltagende piger problemer med motorikken, mens det hos drenge kun er tale om 4,4 procent.
“Tallene er også nye tal for os, så jeg kan ikke forklare, hvorfor tendensen er anderledes i Rødovre. Det skal vi til at kigge nærmere på nu og måske vejlede forældrene i, hvordan børnene kan stimuleres motorisk,” forsikrer hun.

Annonce

Holde på en blyant
Kønsfordelingen er dog ikke det eneste sted, hvor Rødovres 718 børn afviger fra de øvrige kommuner.
Undersøgelsens  mest markante udsving i statistik viser, at 29,3 procent af de undersøgte børn har problemer med håndgreb. Samlet set i de ni kommuner er tallet på 7,8 procent, hvilket betyder at tallene fra Rødovre over fire gange så høje som gennemsnittet.
“Hvis man ikke kan holde ordentligt på en blyant, kan det resultere i nakke og skuldersmerter og hovedpine, og dermed uoplagte børn.” siger Lene Møller.

Forældrenes ansvar
Mens ledende sundhedsplejerske i Rødovre, Lene Møller, lægger op til at styrke det gode samarbejde mellem sundhedsplejerskerne, skoler og daginstitutionerne, så placerer formanden for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen, ansvaret hos forældrene.
“Det er dog vigtigt at understrege, at det først og fremmest er forældrenes ansvar, at børnene får styrket deres motorik. Der kan være en tendens til, at nogle forældre lige snører børnenes sko, eller hjælper børnene med at tage tøj på. Fordi det er hurtigere, end hvis børnene skulle klare det selv. Og det er ikke vejen frem i denne forbindelse. Da der er en sammenhæng mellem spædbørns motorik, og så hvad de kan, når de begynder i skolen, skal forældrene tænke på deres børns motorik meget tidligt,” forklarer han.
Ledende sundhedsplejerske Lene Møller er enig.
“Forældrene skal huske at det er dem der sætter dagsordenen i hjemmet og at det styrker børnenes selvtillid, at de kan klare tingene selv. Alle børn har stor glæde af, at komme ud og lege hverdag,” slutter Lene Møller.

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top