Annonce

Det halter gevaldigt med motorikken
motorik En ny undersøgelse viser, at motorisk usikre børn kan få indlæringsvanskeligheder, når de starter i skole. En undersøgelse af 718 børn i Rødovre afslører, at næsten hvert andet barn mindst har én motorisk vanskelighed.

Det er nok de færreste forældres alarmklokker der ville begynde at ringe, hvis deres barn  ved skolestart har problemer med at holde balancen, gribe en bold, eller stå på ét ben. Men en ny undersøgelse viser imidlertid, at børns manglende motoriske færdigheder kan spille en væsentlig rolle for deres indlæringsevne, når de starter i skole.
“Vi kan se, at de børn der har motori-ske vanskeligheder som 0-årige, har de samme problemer når de starter i indskolingen,” siger Lene Møller, ledende sundhedsplejerske i Rødovre Kommune og næstformand for styregruppen, der står bag undersøgelsen, hvor netop motorik er udvalgt som dette års fokus.
I de sidste 75 år har alle nyfødte børn i Rødovre haft besøg af en sundhedsplejerske. Sundhedsplejerskerne følger børnenes trivsel og udvikling og sundhedsmæssige tilstand, men det er første gang, at man har fulgt de samme børn op til skolealderen og direkte kan se, at dårlig motorik følger børnene. 43,5 procent af de 718 børn i undersøgelsen har mindst én motorisk svaghed og at 5,5 procent mindst har tre eller flere anmærkninger, oplyser Lene Møller.
“Hvis man har motoriske vanskeligheder når man starter i skolen, så har man en større rate af indlæringsvanskeligheder,” forklarer Lene Møller, der håber at det gode samarbejde mellem sundhedsplejersker, forældre og daginstitutioner kan være med til at vende udviklingen.

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top