Annonce

Nytårshilsen fra borgmesteren
WEB-borgmester-erik-nielsen.jpg
Borgmester Erik Nielsen synes fremtiden ser spændende ud. Foto: Brian Poulsen
Nytårstale Det er dejligt at bo i Rødovre. Vi har et stærkt lokalsamfund, hvor der er mulighed for at leve et rigt hverdagsliv.

I 2011 blev mulighederne endnu flere, da vi tog hul på de første indvielser på Vestvolden. I første omgang er motionstilbuddene på Vestvolden blevet udvidet med anlæggelsen af ny asfalt og lys. Efter sommerferien 2012 bliver der etableret et helt nyt oplevelsescenter på Vestvolden i Ejby Bunkeren. Her vil tre tidsperioder i militærhistorien blive formidlet – Vestvoldens etablering, 1. Verdenskrig samt Koldkrigstiden. Det nye oplevelsescenter vil uden tvivl give mange spændende oplevelser for os i Rødovre, men det vil også være en attraktion, der tiltrækker mange turister udefra.
En af de store nyskabelser i 2011 var Sundhedscentret på Egegårdsvej 77. Det er nu muligt at gå ind direkte fra gaden og få tilbudt vejledning i sundhed. Det kvalificerede personale tilbyder rådgivning og hjælp til bl.a. vægttab, rygestop og mere motion.
En anden nyskabelse er bygningen af det nye “Rødbo” på Slotsherrens Vænge med nye boliger til psykisk udviklingshæmmede, samt et stort moderne rehabiliteringscenter, som giver et bedre og mere trygt forløb efter hospitalsindlæggelse for vores ældre. Vi står også foran en modernisering af Ørbygård. Det er vigtigt at understrege, at Kommunalbestyrelsen bygger videre på den arv, som vore forgængere har givet – med respekt for vores ældre medborgere og den store indsats, som de ældre har ydet gennem årene. Rødovre er en velfungerende kommune, hvor der naturligvis skal være ordentlige vilkår for vores ældre.

Mange Rødovrebørn
De seneste år har vi bygget adskillige nye institutioner for at følge med det stærkt stigende børnetal i Rødovre. Men der bliver bare flere og flere nye, små Rødovrebørn. Det er skønt. I det kommende år fortsætter vi investerin-gerne i Rødovres fremtid – i børnene. I 2012 bliver der bygget en helt ny daginstitution på Vårfluevej.
Folkeskolerne har allerede fået et stort løft de seneste år. Bl.a. er alle klasseværelser blevet malet og udstyret med en elektronisk tavle – et såkaldt Smart Board. I det nye år får skolernes udvendige adgangsforhold et løft. Samtidig går vi i gang med at nytænke folkeskolen i Rødovre, så skolernes indhold, fagligheden, bliver udviklet. Vi skal helt ned og fokusere på hver enkelt elev, så alle – uanset niveau – bliver udfordret i forhold til sine kompetencer. Rødovres folkeskoler ligger i “superligaen”, når man sammenligner med andre kommuner. Det er en position, vi skal bevare og bygge videre på. Rødovres unge skal have de bedst mulige forudsætninger for at klare sig, når de forlader folkeskolen.

Annonce

Historisk genopretning af økonomien
2011 har været et fremgangsår for Rødovre. Men det har også været et barskt år. Rødovre Kommune gik ud af 2010 med et stort merforbrug, bl.a. fordi Kommunalbestyrelsen havde truffet en række udgifts-krævende beslutninger i løbet af 2010, og fordi Rødovre fik flere udgifter til ældre samt tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov. Regnskabstallene for 2011 foreligger naturligvis endnu ikke, men de foreløbige tal tyder på, at det er lykkedes at eliminere underskuddet. Tallene peger i retning af, at Rødovre Kommune stort set går ud af 2011 i balance. Det betyder, at årets indtægter og udgifter hænger sammen. Der er tale om en – i hvert fald i nyere tid – historisk stor genopretning af økonomien.

Forbilledlig indsats af medarbejderne
 Det er ikke kommet af sig selv. Det har været et barskt forløb, som ikke mindst skyldes det ansættelses-stop, der blev indført i Rødovre Kommune i sommeren 2011 – for netop at overholde budgettet. På Kommunalbestyrelsens vegne vil jeg gerne rette en særlig tak til de mange ansatte i Rødovre Kommune. Ansættelsesstoppet har betydet, at der er mange, der har oplevet 2011 som et hårdt år, hvor det har været nødvendigt at løbe ekstraordinært stærkt. Jeg ved, at der mange steder er blevet ydet en forbilledlig indsats, for at borgerne ikke skulle mærke ansættelsesstoppet. Det sætter en tyk streg under, at vi har kompetente og hårdtarbejdende medarbejdere i Rødovre Kommune. Tak for jeres store indsats!

Stram økonomi i 2012
Selvom der er kommet en ny regering, skal man ikke forvente guld og grønne skove. Danmarks økonomi er fortsat presset, og det smitter tydeligt af på budgetterne i landets kommuner. Rødovres økonomi bliver også i 2012 stram. Vi holder skatten i ro og økonomien i stramme tøjler, som vi har tradition for i Rødovre. Der er styr på økonomien hos os, og kassebeholdningen er solid. Vi er med andre ord godt rustet til fremtidens udfordringer.

Rødovre i rivende udvikling
Fremtiden ser spændende ud. I disse år bliver stregerne for fremtidens Rødovre tegnet. Rødovre Landsby omkring Rødovregård, Rødovre Kirke og Rødovre Skole er allerede blevet indviet. Der er mange nye ting på tegnebrættet i hele kommunen – fra nord til syd.
I nord har unge arkitekter fra hele Europa netop givet deres kreative bud på, hvordan fremtidens Islev kan komme til at se ud. Forslagene bliver udstillet på Rødovre Bibliotek fra starten af det nye år. I 2012 skal vi studere forslagene grundigt og tilrettelægge det forløb, der skal gøre Islev til et endnu bedre sted at bo.

Metro til Rødovre?
I syd står de to tomme højhuse, Agerkær og Ruskær, fortsat. Det er ingen hemmelighed, at de skæmmer et ellers dejligt område. Jeg tror, at alle i Rødovre meget gerne ser, at de højhuse bliver revet ned. Boligselskabet AAB, som ejer højhusene, er nu omsider gået i gang med nedrivningsarbejdet, som efter planen skal ende med en sprængning af højhusene i maj 2012. Når højhusene er væk, giver det helt nye muligheder for at udvikle området. I 2011 blev der gennemført en byplankonkurrence for Rødovre Syd og afholdt en række borgermøder om udviklingen af området. I 2012 fortsætter det tætte samarbejde med boligselskaber og andre ejere, så vi forhåbentlig kan få konkretiseret de mange gode idéer. Det vil gavne hele området – bl.a. Stationscentret.
Drømmen er at få ført metroen til Rødovre, f.eks. over Rødovre Centrum og videre til Rødovre Syd. Det bliver et langt, sejt træk, men vi er allerede i gang med at arbejde på “de indre linjer”. Jeg har bl.a. nævnt ønsket om metro til Rødovre for den nye transportminister. Metro til Rødovre ligger mange år ude i fremtiden, ingen tvivl om det – vores børn og børnebørn kommer helt sikkert til at få mere glæde af en eventuel metro end os andre.

Tak for året, der gik
Et velfungerende og rigt lokalsamfund er kendetegnet ved, at der er mange, der er med til at løfte. Sådan er det i Rødovre. Der er mange borgere og medarbejdere i Rødovre Kommune, der fortjener en stor tak for den flotte indsats i 2011.
Jeg vil gerne sige tak til de mange, mange frivillige, som knokler for en hjertesag. I gør Rødovre bedre. Det gælder både de mange frivillige på det sociale område, som skaber glæde blandt de mennesker i vores kommune, der har det sværest. Og det gælder de mange frivillige på idræts- og foreningsområdet, som er med til at skabe sammenhold og fællesskab i Rødovre – i de enkelte foreninger og på tværs af foreningerne.
Tak til alle borgere, medarbejdere og erhvervslivet for året, der gik. På Kommunalbestyrelsens vegne ønsker jeg alle et rigtigt godt nytår!

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top